Aktualności:

Moc Teatrzyku Kamishibai

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej już wiele lat temu zainwestowała edukacyjnie w niecodzienne innowacje pedagogiczne. Każdego roku to właśnie ta forma pracy z dziećmi bardzo uatrakcyjnia proces uczenia się.

„Biblioterapeutyczna moc Teatrzyku Kamishibai”  to innowacja pedagogiczna opracowana przez nauczycielkę biblioteki Iwonę Duchnowską, pedagoga specjalnego Danutę Krawczyk i nauczycielkę wspomagającą Magdalenę Legęza. Innowacja jest kompilacją trzech metod pracy z uczniem: teatrzyku kamishibai, bajkoterapii oraz arteterapii.

Tematem przewodnim innowacji są emocje, gdyż stanowią bardzo ważny obszar w życiu każdego człowieka. Uczniowie z klas 1-3  i dzieci z oddziałów przedszkolnych poznają emocje i uczą się, jak sobie z nimi radzić w codziennych sytuacjach i odpowiednio reagować w zależności od okoliczności.

W innowacji pedagogicznej wykorzystano metodę prezentacji  bajek  w formie teatrzyku kamishibai, która jest  niezwykle lubianą przez dzieci formą prezentowania opowieści. Teatrzyk kamishibai jest również jedną z metod oddziaływań terapeutycznych, która świetnie sprawdza się na zajęciach rewalidacyjnych czy terapeutycznych. Ponadto skorzystano z warsztatu bajkoterapeutycznego, gdyż bajki terapeutyczne wspomagają rozwój emocjonalny dzieci. Bohaterowie bajek mogą dać przykład, jak zachować się w określonych sytuacjach, pokażą sposoby radzenia sobie z emocjami.

Uczniowie w ramach kółka czytelniczego oraz na zajęciach rewalidacyjnych zapoznają się z bajkami terapeutycznymi o konkretnej emocji, następnie samodzielnie lub  z pomocą nauczyciela są autorami kart do teatrzyku kamishibai. Uczniowie opracowują tekst oraz ilustracje w formie rysunku lub kolażu. Po zakończeniu prac prezentują bajkę o emocji swoim kolegom z klas 1-3 oraz przedszkolakom w formie teatrzyku kamishibai.

Od września 2023r. do stycznia 2024r. powstały 4 bajki:

„Pysiowy sposób na złość” – o złości

„Tygrysek odczuwa radość”  – o radości

„Bajka o smutnym mieście” – o smutku

„Przygoda ołówka” – o poczuciu własnej wartości

Bajki zostały zaprezentowane w oddziałach przedszkolnych i w klasie 1. Zostały przyjęte z dużym entuzjazmem, w związku z czym w kolejnych miesiącach powstaną nowe bajki o emocjach.

Okazuje się, że oddziaływanie terapeutyczne bajek dotyczy obydwu stron innowacji. Zarówno twórcy, jak i odbiorcy bajek lepiej radzą sobie z emocjami , stają się bardziej otwarci i empatyczni  względem drugiego człowieka oraz doskonalą zasady właściwej komunikacji.

"W magicznym świecie muzyki filmowej"

W styczniowy wieczór – 19.01.2024r. można było w naszej szkole obejrzeć koncert „W magicznym świecie muzyki filmowej”. I rzeczywiście było magicznie. Muzyka, taniec, obraz i gra aktorska opanowały szkołę. Koncert rozpoczęliśmy od świata wspomnień i wzruszeń, czyli od tańca z lampionami i „Kolędy dla Nieobecnych” i tak też zakończyły imprezę rozświetlone anioły. Pięknie zaprezentowały się wszystkie klasy I-VIII. Można było usłyszeć nie tylko „Pszczółkę Maję”, „Kaczkę Dziwaczkę”, ale też przeboje piosenki filmowej, takie jak „Od nocy do nocy”, „Szukaj mnie”, „Dni, których jeszcze nie znamy”, czy „Kolorowy wiatr” i wiele innych. Cudowne były także tańce naszych uczniów, m.in. twist w wykonaniu klas Ia i Ib , pokaz w wykonaniu młodych tancerzy ze Szkoła Tańca „Dance Don’t Wait” Tychy, Zawiercie, Pszczyna, Śląsk oraz prezentacje klasy IVa i IIIa. Widzowie wielokrotnie przekonali się, że muzyka filmowa niesie ze sobą magię. Uczy, bawi, skłania do refleksji i przypomina, że ważne są: miłość, dobro, wiara i nadzieja. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy uczestniczyli w koncercie, zarówno uczestnicy, jak i osoby na widowni, wzięli ze sobą do domu nieco pozytywnej energii i radości w sercu.

Rodzicom gratulujemy cudownych, zdolnych dzieci i pełnej talentów młodzieży. Koordynatorzy koncertu – Dyrektor szkoły – pani Wioleta Matysek pani Agnieszka Karolczyk-Majewska, pani Aneta Leśniak-Podoręcka, pani Monika Zaczkowska oraz pan Igor Pacha serdecznie dziękują wszystkim, którzy sprawili, że to wydarzenie mogło mieć miejsce:

Uczniom klas I-VIII za chęci, kreatywność, radość i dobrą energię,

Uczniom klas VII i VIII za wsparcie logistyczne,

Radzie Pedagogicznej za pomoc w przygotowaniu uroczystości, przygotowanie występów, logistykę, moc pokonywania trudności,

Pani Renata Fojtar-Nowak za jej ogromną moc głosu,

Radzie Rodziców i Rodzicom za nieustające wsparcie i zrozumienie oraz… za ,,Kawiarenkę pod X Muzą”,

Absolwentom za udział i pomoc,

Galeria Pasja i Arika i pani Ani za pomoc w urzeczywistnieniu naszego wyobrażenia piękna,

Gościom i Mieszkańcom Ząbkowic za cudowną atmosferę przyjaźni i wspólnie spędzony czas.

Dziękujemy wszystkim obecnym gościom.

Certyfikat z tytułem Szkoła Patriotów dla Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi. Jak rozwijać szkolną tradycję patriotyzmu?

W dniu 27.11.2023r Śląski Kurator Oświaty przyznał Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej, Certyfikat z tytułem „Szkoła Patriotów”.

Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego projektu „Szkoła /Przedszkole Patriotów” odbyło się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach. Według Kuratorium Oświaty w Katowicach, dokument ten jest wartościowym wyróżnieniem dla placówek, które zostają nim nagrodzone. (foto relacja IPN Katowice:  https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/194428,Podsumowanie-wojewodzkiego-projektu-SzkolaPrzedszkole-Patriotow-Katowice-27-list.html.)

Wyjątkowo ważne jest tworzenie szkolnej tradycji patriotyzmu. Działania takie zwłaszcza w szkole, gdzie są zarówno trzylatki z oddziałów przedszkolnych oraz młodzież do piętnastego roku życia, są wskazaniem przez działanie jak wiele gestów i czynności jest przykładem dobrego codziennego patriotyzmu.

Patriotyzm poza znaczeniem które zna każdy, ma też nowe konteksty. To dbałość o swoją ojczyznę poprzez szacunek do języka, poprawność językową, tolerancję, znajomość praw i obowiązków obywatelskich, szanowanie siebie nawzajem, pomaganie innym, dbanie o wspólne przestrzenie, o środowisko wokół nas. To pielęgnowanie pamięci historycznej w czasie wycieczek, wyjść, wspólnie obchodzonych świąt narodowych, lokalnych, duma z symboli narodowych, kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, świadomość wspólnoty.

Jak uczyć patriotyzmu dzieci? W Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi tradycją są obchodzone wspólne dla wszystkich dzieci i uczniów wydarzenia, apele i uroczystości, gdzie hymn szkoły, hymn narodowy są częścią ceremoniału. Ważnym elementem uroczystości z różnych okazji jest włączanie w nie elementów związanych z historią kraju lub regionu. Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego to także czas refleksji nad wybuchem II wojny światowej. Kolejne wrześniowe dni roku w szkole to Święto Patrona Szkoły Związku Orła Białego i tygodniowe jego obchody, kończące się rodzinnym festynem całej społeczności szkolnej.

Usytuowany przed szkołą pomnik Związku Orła Białego autorstwa znanego polskiego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego jest dumą społeczności szkolnej i lokalnej. Drużyna zuchowa oraz harcerze ze szkoły, składają hołd młodym obrońcom narodu sprzed ponad osiemdziesięciu lat. W sprawie tego wyjątkowego pomnika została wysłana notacja do IPN. Ta historia i tradycja żyje w murach szkoły, która sama powstała w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku.

Patriotyzm to dbałość o miejsca historyczne i pielęgnowanie pamięci wydarzeń. Takim miejscem niedaleko szkoły jest powstańczy Krzyż. Znajduje się w polu tuż za Parkiem „Zielona” po prawej stronie ulicy Letniej, na łące obok skrzyżowania drogi do Marianek i dojazdu do Kopalni Piasku.

Co upamiętnia Krzyż? Upamiętnia wydarzenia z maja 1863 roku i trwające Powstanie Styczniowe, to miejsce o ogromnej wartości historycznej. Odwiedzają je nasi uczniowie wraz z nauczycielką historii. Wspólne wycieczki i długie rozmowy w ich trakcie są ciekawą lekcją historii i patriotyzmu.

Patriotyzmu dzieci uczą się codziennie a otrzymany Certyfikat z tytułem Szkoły Patriotów jest wyróżnieniem i zobowiązaniem do wspólnego poznawania otaczającego świata, historii tej lokalnej i narodowej, przeżywania ważnych wydarzeń w poczucie wspólnoty, z którym wiąże się patriotyzm.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej biorą udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła 2023” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Celem konkursu jest zwiększenie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe oraz promowanie działań
 na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza dzieci szkół podstawowych, polegających na: popularyzowaniu stosowania przez uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych, popularyzowaniu przepisów i zasad ruchu drogowego, kształtowaniu partnerskich zachowań.

W ramach konkursu zorganizowano w szkole szereg inicjatyw. Od 12 września odbył się cykl spotkań z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe oraz książeczki do kolorowania, w których znajdują się wybrane zasady ruchu drogowego przedstawione w przystępny dla dzieci sposób.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to ogół czynności skierowanych celem ratowania życia poszkodowanego w stanie zagrożenia zdrowia do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych. Główna zasada pierwszej pomocy brzmi: „nie szkodzić”. Ósmoklasiści dowiedzieli się w czasie zajęć prowadzonych przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, jak
 i poszkodowanego oraz chronić osoby znajdujące się w pobliżu. Instruktorzy pierwszej pomocy zawitali do naszej szkoły 14 września 2023 r. i przeprowadzili zajęcia teoretyczno-praktyczne, które obejmowały między innymi: sposoby udrażniania dróg oddechowych, podejmowanie działań resuscytacyjnych czy wykonywanie opatrunków.

16.09.2023 r. odbył się festyn rodzinny. Uczniowie w drodze na festyn nie zapomnieli
 o założeniu kamizelek odblaskowych, w które zostali wyposażeni w ramach akcji „Odblaskowa szkoła 2023”. W trakcie imprezy odbyły różne konkurencje sprawnościowe oraz konkurs rowerowy. Polegał on na pokonaniu rowerowego toru przeszkód.
Pan policjant wraz z maskotką policyjną –  Sznupkiem przypomnieli, jak należy bezpiecznie jeździć na rowerze, hulajnodze i jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Dzieci z rodzicami uczestniczyły we wspólnym prawidłowym przejściu przez pasy dla pieszych.
Mieliśmy okazję oglądać wyszkolone psy policyjne. Strażacy przyjechali swoim wozem, który stał się wyjątkową atrakcją dla dzieci. Festyn zaszczyciła swoja obecnością wiceprezydent miasta Bożena Borowiec.

W ramach konkursu uczniowie uczestniczyli także w takich aktywnościach, jak: wykonanie gazetek szkolnych o ruchu drogowym, tworzenie tematycznych prac plastycznych
 oraz folderów promujących bezpieczną drogę do szkoły. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej poznawały zasady ruchu drogowego uczestnicząc w zajęciach koła „Kto nosi odblaski, dostaje oklaski”. Dużą popularnością cieszyły się także konkursy: plastyczny, muzyczny
i literacki. Uczniowie klas drugich przygotowali dla swoich babć i dziadków inscenizację „Leśna szkoła ruchu drogowego”.

Przed nami jeszcze wiele aktywności, m.in. wyjazd do WORD w Dąbrowie Górniczej. Wszystkie nasze działania zapewne zwiększą świadomość bezpiecznego uczestniczenia
 w ruchu drogowym.

slonce dzieci

Moje Stypendium – portal, który pomaga spełniać marzenia!

Co to są stypendia? Kto może je dostać? Czy są tylko dla uczniów? Czy trzeba być wybitnie zdolnym? Jakie stypendium mogę otrzymać? Zespół Fundacji Dobra Sieć prowadzącej portal MojeStypendium.pl niemal każdego dnia spotyka się z tymi i podobnymi pytaniami. Odpowiedzi na nie można znaleźć właśnie na portalu MojeStypendium.pl, który jest największym w Polsce portalem edukacyjnym szerzącym wiedzę o stypendiach dla uczniów, studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców. Stypendiach za wyniki w nauce, ale także osiągnięcia artystyczne, sportowe czy działania na rzecz innych. Za dotychczasowe dokonania oraz na realizację projektów badawczych, artystycznych i społecznych. Każdego roku na stronie pojawia się ok. 1500 ofert, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Wśród nich dodawane jest ok. 800 programów stypendialnych, ale na portalu znaleźć można również rozwojowe staże oraz ciekawe konkursy, szczególnie te naukowe. Ponadto korzystanie z portalu jest zupełnie bezpłatne i dostępne dla każdego. Oprócz wyszukiwarki ofert, działania portalu to także dzielenie się wiedzą o systemie stypendialnym – rzetelne artykuły odpowiadające na pytania o stypendia, zestawienia ofert, badania i publikacje. Możliwości, które pomagają spełniać marzenia o edukacji, wyjazdach zagranicznych, prowadzeniu badań naukowych jest całe mnóstwo. A wszystkie te oferty znaleźć można w jednym miejscu - właśnie na portalu MojeStypendium.pl! Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 16 000 ofert stypendiów, konkursów i staży. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją - m.in. o tym, jak napisać i przygotować wniosek o stypendium czy jak kwestie prawne łączą się z tematyką stypendiów. Fundacja regularnie przeprowadza także badania systemu stypendialnego w Polsce. Ostatnią publikacją, która przedstawia dobre praktyki programów stypendialnych, jest publikacja „Stypendia Przyszłości II. Praktyczny poradnik o programach stypendialnych.” Publikacja pokazuje, że programy stypendialne podążają z duchem czasu, a przede wszystkim skupiają się na swoich odbiorcach, chcąc wesprzeć ich w dążeniu do swoich celów i odkrywaniu siebie, swoich marzeń i planów. Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

CZY PROCES RADYKALIZACHI DOTYCZY RÓWNIEŻ CIEBIE?

BEZPŁATNE LEKCJE MATEMATYKI DLA DZIECI Z UKRAINY

DĄBROWSKI TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NA PODIACH OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW MODOWYCH

Rok szkolny 2022/23 to pasmo sukcesów kierunku technik przemysłu mody z CKZiU Nowy Ekonomik w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowscy modyści z wielkim prestiżem i rozmachem zdobyli wielokrotnie uznanie ogólnopolskich jury konkursowych branży modowej.

10 marca uczennica klasy trzeciej Julia Gad została Finalistką VII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Projektantów „Kreacje- Prowokacje” w Radomiu.

23 marca uczennice klasy 2 i 3 brały udział w etapie centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży na Politechnice Łódzkiej Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Tytuł Finalisty zdobyło aż pięć uczennic CKZiU Dąbrowa Górnicza w tym dwie z klasy drugiej. Finalistkami zostały: Nikola Mrówczyńska, Wanessa Ziętek, Kaja Widera, Zuzanna Stawska, Zuzanna Ćwik.

13 kwietnia uczniowie kierunku modowego prezentowali swoje autorskie kolekcje na Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby „Mała Pętelka” w Poznaniu. W kategorii odzieżowej „Smak klasyki- pokolenie Karla Lagerfelda” Mateusz Migała zdobył drugie miejsce. W kategorii „Fantasy street- ulica inspirowana cosplay’em” Julia Gad zajęła drugie miejsce, a Julia Korczyna trzecie.

            20 kwietnia uczennice brały udział w XX Ogólnopolskim Seminarium Studenckim TEXTIL 2023 YOUNG FASHION DESIGN POLITECHNIKA ŁÓDZKA. Po raz kolejny kolekcja autorstwa Julii Gad „MY FAIRY TALE” zyskała uznanie jury konkursowego, zdobywając tym samym trzecie miejsce.

            Wiodące w Polsce miejsca konkursowe to sukces nie tylko uczniów tego kierunku, ale i nauczycieli. W konkursie Zawodowiec Roku 2022” organizowanym wspólnie przez MEiN, KGHM i FRSE 14 marca 2023r w Warszawie tytuł „ZAWODOWCA ROKU 2022” W DZIEDZINIE MODA otrzymał nauczyciel naszej szkoły Pani mgr inż. Małgorzata Skutnik.

            A  już wkrótce, bo 26 maja w PKZ Dąbrowa Górnicza technik przemysłu mody będzie prezentował swoje autorskie kolekcje modelowe podczas VII edycji Festiwalu Mody i Sztuki, Tym razem uczniowie będą walczyć o tytuł Projektanta CKZiU 2023.

Brązowa tarcza dla Zespołu Szkół Technicznych

12 stycznia 2023 Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej został nagrodzony brązową tarczą w Rankingu Liceów i Techników Perspektyw To spore wyróżnienie na tle dąbrowskich szkół, ponieważ ranking to ważny instrument w badaniach jakości pracy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jest to efekt współpracy naszych uczniów, grona pedagogicznego oraz sponsorów, którzy wspierając naszą szkołę przyczyniają się do podnoszenia jakości nauczania. Adresatami powyższego rankingu są przede wszystkim uczniowie obecnych klas 8 i ich rodzice, którzy już niedługo będą wybierać dalszą ścieżkę kształcenia. Brązowa tarcza dla ZST to wskazówka pomagająca podjąć decyzje co do wyboru szkoły. W Ogólnopolskim Rankingu Techników brano pod uwagę następujące elementy: - sukcesy w olimpiadach 20% - matura przedmioty obowiązkowe 20% - matura przedmioty dodatkowe 30% - wyniki egzaminów zawodowych 30%

KONKURS PLASTYCZNY
,,KARTKA WALENTYNKOWA”
Przedszkole nr 1 zaprasza dąbrowskich przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,KARTKA WALENTYNKOWA”
tekst w tle piłka do kosza i postacie rzucające
nutria, beaver rat, rodent-3064497.jpg

Dąbrowski konkurs plastyczny
„Rada dobra- polub bobra”

Bóbr to symbol miasta Dąbrowa Górnicza. Dlaczego tak się stało? Bobry mieszkały na terenach dąbrowskich od zawsze, podobnie zresztą jak w całym Zagłębiu. Z pewnością były już tutaj, kiedy jeszcze nie znano pojęcia Zagłębie Dąbrowskie. W dorzeczu Przemszy, zarówno Białej jak i Czarnej, spokojnie sobie mieszkały nie obawiając się zbytnio człowieka, bo ten wyznaczył szereg przepisów chroniących ich siedliska. Już w Średniowieczu znajdował się tutaj Królewski Rezerwat Bobrów, który swoim zasięgiem obejmował tereny od Czarnej Przemszy aż po Brynicę. Pieczę nad nimi z ramienia Króla pełnili mieszkańcy. Niestety po wojnie, kiedy budowano liczne huty i kopalnie bobry wyniosły się z tego terenu. Jednak na przestrzeni ostatnich lat stan rzeki poprawił się, co spowodowało powrót tych zwierząt na nasze tereny. Regulamin konkursu otworzy się po kliknięciu.

DYKTANDO ŚWIĄTECZNE

Co można robić w domu w czasie przerwy świątecznej? Wykazać się znajomością ortografii i zawalczyć o nagrody rzeczowe! Do ciekawej zabawy pod nazwą "Dyktando świąteczne" zaprasza portal edukacyjny Dyktanda.pl. 🎄 Weź udział w świątecznym 🎄rozwiązywaniu dyktand! ­Ideą Konkursu jest zaproponowanie uczniom szkół oraz dorosłym, rozrywki idącej w parze ze zdobywaniem i utrwalaniem wiedzy na temat ortografii. Do tego dołączono pierwiastek rywalizacji o liczne nagrody. W tym do zdobycia jest wyjątkowy dron!­ Konkurs startuje 21.12.2022r. Zapisz się 📖 Im więcej dyktand rozwiążesz, tym więcej 📖 punktów możesz zdobyć! ­Konkurs rozpocznie się od 21.12.2022 r. i potrwa do 02.01.2023 r. W tym czasie użytkownicy serwisu będą mogli uzupełniać dyktanda konkursowe. Dyktanda turniejowe składają się ze wszystkich dostępnych dyktand na serwisie. Za uzupełnienie każdego dyktanda użytkownik serwisu uzyska punkty. Oceniana będzie poprawność udzielanych odpowiedzi, a także czas spędzony na rozwiązaniu dyktanda - im krótszy, tym lepiej. 🎁 Nagrody do wygrania w konkursie! 🎁 ­Punkty będą sumowały się w rankingu, który wskaże laureatów. Nagrodę w postaci drona oraz kuponu otrzyma uczestnik, który zajmie I miejsce!. Nagrodami za zajęcie kolejno następujących dwóch miejsc będą vouchery na korepetycje w serwisie Tutors.live. Ponadto każdy, kto weźmie udział w Dyktandzie świątecznym, otrzyma kupon na korepetycje na stronie Tutors.live. 🤔 Jak działa rozwiązywanie dyktand? 🤔 ­Dyktanda w serwisie Dyktanda.pl rozwiązuje się poprzez uzupełnianie zadanego tekstu zgodnie z zasadami ortografii, wstawiając w poszczególne słowa odpowiedniej formy zapisu głosek: h/ch, u/ó, ż/rz. Popularność serwisu wyraźnie pokazuje, że jest to wygodny i skuteczny sposób utrwalania zasad ortografii. Chętnie sięgają po niego zarówno młodsi uczniowie, jak i nastolatkowie oraz dorośli. 🏆 Dołącz do konkursu i zostań 🏆 Świątecznym Mistrzem Ortografii! ­Konkurs prowadzony jest w całości online, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Zachęcamy do rejestrowania się w portalu Dyktanda.pl i do uczestniczenia we wspólnej zabawie w ramach Dyktanda Świątecznego. https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-swiateczne Dyktanda.pl Powodzenia!😀🎅 ­

Zakończenie projektu
„Dziś praktykant, jutro pracownik – druga edycja” 
w ramach programu Erasmus + w CKZiU Nowy Ekonomik.

Dzięki projektowi „Dziś praktykant, jutro pracownik – druga edycja” łącznie 54 uczniów centrum wzięło udział w dwutygodniowych stażach w nadmorskim miasteczku Youghal w Irlandii.

Młodzież kształcąca się w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik ekonomista, podzielona na 3 tury (4-18 września 2021, 5-19 marca 2022 oraz 1 – 15 października 2022) odbyła praktykę zawodową w hotelach, restauracjach, punktach informacji turystycznej, irlandzkim radio, sklepach i biurach rachunkowych. Uczniowie mieszkali u rodzin goszczących, dzięki czemu mogli poznać kulturę, kuchnię i zwyczaje irlandzkie oraz szlifować język angielski w codziennych sytuacjach. W czasie wolnym młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego oraz w ciekawych wycieczkach krajoznawczych.

Sami uczniowie postrzegają staż w samych superlatywach. Podkreślają, że możliwość udziału w praktykach za granicą sprawiła, że pokonali bariery językowe, a ich szanse na rynku pracy z pewnością wzrosły. Wszystkie grupy uczestników przygotowały dla całej społeczności szkolnej eventy irlandzkie promujące kulturę i kuchnię tego kraju oraz zachęcające do udziału w programie Erasmus+. Koordynatorzy projektu już teraz myślą o kolejnych zagranicznych stażach dla młodzieży CKZiU Nowy Ekonomik.

coronavirus, globe, flags-5018466.jpg

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych kolejny raz w programie Erasmus!

Mobilności, nowe możliwości, przełamanie stereotypów, operatywność, kreatywność, innowacja…. To wszystko za mało aby opisać korzyści płynące z realizacji projektu „Edukacja włączająca kluczem do sukcesu pedagogicznego” realizowanego w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+: Partnerstwa na rzecz współpracy.

Szanowni Państwo,
Dyrektorki, Dyrektorzy, Nauczycielki, Nauczyciele

Uniwersytet Otwarty UŚ serdecznie zaprasza na:

KONGRES EDUKACYJNY
„SPRAWCZOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ – DZIAŁANIE”
30 listopada – 1 grudnia 2022 r.
Wydział Teologiczny UŚ

 
Proszę się zapisywać! Uczestnictwo w kongresie (panel, warsztaty, EduRawa) jest bezpłatne. 
Proszę o przekazanie informacji wszystkim nauczycielom. Co ważne, w myśl uczenia interdyscyplinarnego każdy nauczyciel niezależnie od przedmiotu, którego uczy, może zapisać się na wybrane przez siebie warsztaty, nawet jeśli dotyczą one innego przedmiotu. 
dzieci przedstawiajace samorzad szkolny
I Dąbrowskie Forum Samorządów Uczniowskich
24 listopada 2022 r. o godz. 11.00
w Pałacu Kultury Zagłębia

W programie między innymi:
Warsztat 1- "Transport publiczny w mieście"- prowadzący: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Marcin Bazylak, Marcin Pająk, Piotr Purzyński
Warsztat 2- "Co to znaczy dobry samorząd?"- prowadzący: Marta Bobrowska-Juroff, Michał Łyszczarz
Warsztat 3- "Fakty i mity na temat prowadzenia biznesu"- prowadzący: przedstawiciele Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Warsztat 4- "Akademia głosu- warsztaty wystąpień publicznych"- prowadzący: przedstawiciele Pałacu Kultury Zagłębia

Psychologiczne bezpłatne wsparcie dzieci i rodziców

Podpowiadamy sposoby rozwiązania problemów, podajemy adresy  i telefony placówek udzielających pomocy.

Techniczne Zakłady Naukowe - nasza młodzież w programie POWER !!!

Techniczne Zakłady Naukowe od 2011 roku konsekwentnie realizują Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Kształtujemy w naszych uczniach poczucie przynależności europejskiej. Nasze działania skierowane do młodych, mają na celu pomóc im zorientować się w mnogości możliwości, jakie oferuje UE w różnych dziedzinach.
Mobilności, nowe możliwości, przełamanie stereotypów, operatywność, kreatywność, innowacja…. to wszystko za mało aby opisać korzyści płynące z realizacji projektu „Napędzamy przyszłość – Technicy Przemysłu 4.0 (nie)gotowi do zmian” projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER .
Naszymi partnerami są Escuela de idiomas Carlos V, S.L – Hiszpania oraz Cultura e Dintorni –Włochy. Wraz z nimi zrealizowaliśmy 56 staży zagranicznych w zawodach technik informatyk oraz elektronik.
Cele operacyjne projektu mają na uwadze wykształcenie umiejętności organizacji własnego stanowiska pracy w zakresie przetwarzania informacji, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, posługiwania się terminologią zawodową w języku angielskim, korzystania z instrukcji i fachowej literatury w języku angielskim.
Staże zostały udokumentowane uzyskaniem przez wszystkich uczestników certyfikatów Europass Mobility oraz ECVET. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że praktyka zagraniczna oprócz tego, że pozwolą uczniom na ukształtowanie umiejętności wykorzystania nabytej do tej pory wiedzy teoretycznej w praktyce to daje również możliwości uzyskania szerszych horyzontów rozwoju zawodowego oraz poznanie kultur innych krajów.
 

RUSZYŁA II EDYCJA FUNDUSZU INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Już od 14 października 2022 roku możesz złożyć wniosek i pozyskać fundusze na realizację swoich marzeń! Napisz projekt i wyślij formularz na adres fim@dg.pl. Na Wasze pomysły czekamy do 28 października 2022 roku.

księżyc w pelni

#Weź nie smoguj #Weź oddychaj.

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji pro-ekologicznej kampanii edukacyjnej: #Weź nie smoguj #Weź oddychaj. TAURON Ciepło od dwóch lat prowadzi działania związane z edukacją ekologiczną młodzieży w aglomeracji śląsko – dąbrowskiej. Kampania spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony nauczycieli oraz uczniów. Udział w kampanii i korzystanie z materiałów jest bezpłatny. Wszelkie materiały – filmy animowane, e-booki oraz ciekawostki zamieszczone są na dedykowanej stronie kampanii: wezniesmoguj.tauron.pl (https://wezniesmoguj.tauron.pl/). Materiały doskonale się sprawdzają przy wykorzystaniu na lekcjach o tematyce ekologicznej jak również na lekcjach w formule on-line. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe oraz szkoły średnie z aglomeracji do korzystania z przygotowanych materiałów i udziału w kampanii. Szkoły, które wezmą udział w projekcie otrzymają specjalne certyfikaty uczestnictwa.

Dnia 29.09.2022 r. odbyło się w Zespole Szkół Technicznych uroczyste otwarcie klasy patronackiej SK hi-tech battery materials Poland.

Patronatem zostali objęci uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik mechatronik. Na spotkaniu gościliśmy reprezentantów firmy oraz przedstawiciela  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas uroczystości uczniowie zapoznali się z historią i profilem działalności firmy. Zostały im również przekazane informacje na temat wsparcia jakim w ramach współpracy została objęta szkoła: doposażenie pracowni specjalistycznych w sprzęt i materiały dydaktyczne. Współdziałanie szkoły i firmy obejmować będzie organizację zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży wakacyjnych, wizyt studyjnych oraz seminariów dla uczniów i nauczycieli.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy patronackiej otrzymali upominki w postaci koszulek, przyborów szkolnych oraz podręczników do kształcenia zawodowego.

               STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH !!!

Uczniowie dąbrowskich szkół zostali nagrodzeni stypendiami Miasta Dąbrowa Górnicza za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Prezydent przyznał 95 stypendiów wszystkim tym, którzy uzyskali nie tylko wysoką średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym, ale również odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach naukowych i artystycznych  oraz w zmaganiach sportowych.

Oficjalne wręczenie stypendiów odbędzie się 12.10.2022 r. o godzinie 10:00 w Pałacu Kultury Zagłębia podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów w realizacji kolejnych ambitnych celów!
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich stypendystów.
Justyna MichałkiewiczII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
Marcin SamojlukII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
Oliwia MilczarekSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych m. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Bartosz KieljanSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Kacper LatosikLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Patryk RychlikSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Gabriela GwiazdaLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Weronika PielkaSzkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej
Zuzanna WłodykaLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Julia PrzewieźlikII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
Wiktor SwatowskiSzkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
Sebastian SłowikowskiSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Miłosz CitakLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Paweł SuwalskiSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Aleksander JachymSzkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Edyta WacławczykLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Natalia RogowiczSzkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej
Paulina JagłaLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Karolina SzmajdaSzkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej
Maja GrudzińskaSzkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Jakub PietraszkoII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
Natalia JakubczykSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Agata DudekV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Natalia BanachowiczSzkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej
Natalia GarbaciakSzkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Wanessa ZiętekZespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej
Zuzanna PosiewkaSzkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej
Paweł MrozińskiSzkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej
Aleksandra GołąbSzkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej
Mateusz KubarekSzkoła Podstawowa nr 25 im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Dąbrowie Górniczej
Mateusz PelzSzkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka MolędaV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Kacper RobakiewiczSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Bartosz BielińskiSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Kacper KaczyńskiSzkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej
Katarzyna PalimąkaSzkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Nataniel GajochaSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Danuta GrudzieńI Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
Miron MosurekLiceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
Magdalena StefańczykSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Michał JuroffSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Sonia BekusSzkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Matylda SidorOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Oliwia GurbielSzkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Katarzyna ZającSzkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
  Weronika SochaSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Nikola MrówczyńskaZespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej
Kinga MuchaLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Maja BazylakLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Wiktoria MendykLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Maksymilian WaśkoI Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
Michał KolasaKatolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKS w Dąbrowie Górniczej
Kinga SłowikowskaSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Eryk BaranekLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Kacper KozdrójSzkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej
Filip ZielińskiSzkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej
Daniel SmuszkiewiczSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi
w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Amelia StasikowskaOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Paulina NawrotII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
Jakub WojdałaSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Przemysław WojdałaSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Weronika HatII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
Martyna RudySzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Piotr WięzikSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Emil WrębiakSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Maja SołtysSzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej
Jakub LiburaLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Dominik BiałowąsSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Mateusz PasakSzkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej
Matylda AdamczykI Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
Wojciech SzczepańskiSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Weronika MalinowskaSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Jakub WasilewskiSzkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej
Weronika RokickaLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Emilia TryjańskaV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Wiktoria SiudykaV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Aleksandra BorzęckaLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Sebastian LiszkaI Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
Karolina SiudykaSzkoła Podstawowa nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej
Jacek LewickiI Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
Kinga MaziarLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Marek Grzegorz ŁaganSzkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej
Magdalena MazurOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Jan NalepaSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
Robert MisiakLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Filip GamrotKatolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKS w Dąbrowie Górniczej
Zofia CichySzkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej
Amelia JakubiecSzkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej
Hubert KozłowskiKatolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKS w Dąbrowie Górniczej
Maja MilewskaOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Marcin ZasuchaLiceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
Filip KubanekSzkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Nicole MajznerLiceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Iwo Sawaszkiewicz-Ziomka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Julia BorowikSzkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej

Jacek Komuda w Pałacu Kultury Zagłębia już 19 października!

19 października br. zapraszamy wszystkich miłośników historii, czasów sarmacji, awanturników i pojedynków szpady, a także dobrego filmu na spotkanie ze znanym pisarzem Jackiem Komudą, reżyserem Maciejem Jurewiczem oraz aktorem Piotrem Zawadzkim - odtwórcą głównej roli w prezentowanym na spotkaniu odcinku serialu "Diabeł Łańcucki", który ponadto poprowadzi spotkanie. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany premierowy odcinek serialu "Diabeł Łańcucki" - to unikatowa szansa na zobaczenie sarmackiego awanturniczego filmu na dużym kinowym ekranie! To pierwsza taka produkcja od czasów kultowego "Ogień i mieczem" i serialu "Czarne chmury". Będzie również możliwość zdobycia podpisów po spotkaniu. Bilet łączony na spotkanie autorskie i seans wynosi 17 złotych.

info

"Koduj z Gigantami: Cyberbezpieczeństwo"

Wrzesień pod znakiem programowania i bezpieczeństwa w sieci, dzięki warsztatom dla dzieci i młodzieży

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Marcin Bazylak oraz JM Rektor Akademii WSB – dr hab. Zdzisława Dacko – Pikiewicz zapraszają uczniów szkoły w wieku 7 – 12 lat do Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Rodzicu Twoje dziecko w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB: zgłębi różnorodną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, technicznych i artystycznych, spotka naukowców, artystów i ekspertów, odkryje swoje pasje i utrwali potrzebę uczenia się, nauczy się logicznie myśleć, a także współpracować, znajdzie odpowiedzi na nurtujące je pytania! W programie m.in.: 8 wykładów 6 warsztatów fakultatywnych 2 przedstawienia teatralne Pudełko wiedzy A dla Rodziców i Opiekunów? Akademia Świadomego Rodzica – Spotkania z psychologami, pedagogami i specjalistami, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Sprawdź pełną ofertę w ULOTCE: https://wsb.edu.pl/files/news/9743/ud_ulotka_2022.pdf Bonifikata specjalna dla uczniów naszej szkoły, zapisz się www.ud.wsb.ed.pl i zapłać 50 zł mniej tylko do 30 września br.!

loudspeaker, cartoon, isolated-309554.jpg

Szukamy ukraińskich asystentów międzykulturowych do szkół i przedszkoli

W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do II edycji programu „Cash for Work” szukamy ukraińskich asystentów międzykulturowych, którzy będą wspierać ukraińskich uczniów w szkołach i przedszkolach. Jeśli szukasz pracy, jesteś obywatelem Ukrainy, znasz język polski i chcesz pomóc dzieciom w aklimatyzacji, zadzwoń 662 138 265. NA CZYM POLEGA PROGRAM? „Cash for Work” – to program interwencyjnego zatrudniania uchodźców, działa w oparciu o wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki projektowi pomożemy ukraińskim uczniom w procesie adaptacji w szkołach i przedszkolach. Asystenci z Ukrainy będą też wsparciem dla polskich dyrektorów i nauczycieli. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Care International. KTO MOŻE ZOSTAĆ POMOCĄ NAUCZYCIELA (ASYSTENTEM MIĘDZYKULTUROWYM)? Osoby które przekroczyły granicę po 24 lutego 2022 r i spełniają następujące kryteria: • wykształcenie średnie lub wyższe, • nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych, • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi z Ukrainy. WARUNKI UMOWY • Umowa będzie podpisywana na 9 miesięcy. • Rodzaj umowy – umowa zlecenie. • Liczba godzin pracy: 6 godzin dziennie, nie więcej niż 132 godziny miesięcznie. ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTÓW Z UKRAINY? • Podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły w realizacji zadań opiekuńczych w stosunku do uczniów i wychowanków pochodzących z Ukrainy. • Udzielanie uczniom pochodzącym z Ukrainy pomocy w odrabianiu prac domowych. • Wspieranie uczniów pochodzącym z Ukrainy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych. • Wspieranie uczniów pochodzącym z Ukrainy w kontaktach z nauczycielami. • Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami uczniów pochodzących z Ukrainy. JAK MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE ? • Należy umówić się na rejestrację pod numerem telefonu: 662 138 265 – w dni robocze w godzinach: 9.00 – 13.00. Wnioski przyjmujemy do 15 września 2022 r.

megaphone, speaker, speak-2374502.jpg

UWAGA !!!

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że uczniowie dąbrowskich szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni do skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

school, books, desk-926213.jpg

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 20 czerwca i po raz pierwszy będzie miała formę elektroniczną. Poniżej link do strony rekrutacji:

kindergarten, school, the main-2456159.jpg

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rozpocznie się 3 czerwca

Nabór uzupełniający do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzony będzie tylko w tych placówkach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Ich wykaz znajdować się będzie na stronie naborowej dla rodziców w zakładce OFERTY PLACÓWEK.

człowiek przed laptopem
UWAGA!!! KONKURS!!!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej w postaci symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.

Zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  do udziału  w  X jubileuszowym  miejskim konkursie „DĄBROWA GÓRNICZA W SŁOWACH I OBRAZACH”, który umożliwi młodzieży wykazanie się swymi umiejętnościami i talentami.

zdjęcie drzewa
AKCJA "TY KLIKASZ - MY SADZIMY"

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej zaprasza zainteresowane placówki oświatowe do udziału w akcji zalesiania Polski „Ty klikasz-my sadzimy”, za pośrednictwem strony posadzimy.pl. Wykonajmy kolejny mały krok na ścieżce osób, które dbają o nasze środowisko. Posadźmy drzewa już teraz i pomóżmy planecie.