programy rzadowe

Programy rządowe

Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że uczniowie dąbrowskich szkół ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni do skorzystania z „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.”

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do 6 września 2023 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024. Wniosek o udzielenie pomocy mogą składać:

– opiekunowie ucznia,

– pełnoletni uczeń,

– nauczyciel,

– pracownik socjalny,

– inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy można znaleźć m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowica

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 tzw. "Zielona Szkoła"

Gmina Dąbrowa Górnicza po raz kolejny wykonała zadanie pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”’ zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach którego dzieci z dąbrowskich jednostek oświatowych wyjeżdżają na tzw. „zielone szkoły”. W okresie od 02.06.2023 r. do 19.06.2023 r. na tzw. „zielone szkoły” wyjechało 166 uczniów szkół podstawowych. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 64 000,00 zł, co stanowi 17,59 % całości zadania.

IV edycja programu "Poznaj Polskę"

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
Logo Polski Ład

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

„Zielona Pracownia’2022”

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2022” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.
W 2022 roku dofinansowanie w wysokości 40 000,00 PLN uzyskała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika na realizację projektu zielonej pracowni pn.: „LABORATORIUM TAJEMNIC NATURY”

„Aktywna tablica” – edycja 2022

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W 2022 roku Gmina Dąbrowa Górnicza uzyskała dofinansowanie w wysokości 250 838,40 PLN, w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego – 35 000,00 zł.;

2. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej – Curie – 35 000,00 zł;

3. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 - 35 000,00 zł.;

4. Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej - 35 000,00 zł.;

5. Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego - 35 000,00 zł.;

6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 14 000,00 zł;

7. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 14 000,00zł.;

8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – 47 838,40 zł

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że uczniowie dąbrowskich szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni do skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wnioski o udzielenie rządowej pomocy należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do 5 września 2022 r. Wniosek o udzielenie pomocy mogą składać: – opiekunowie ucznia, – pełnoletni uczeń, – nauczyciel, – pracownik socjalny, – inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady przyznawania przedmiotowej pomocy znajdują się pod linkiem:

https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zadania-publiczne-bip/wsparcie-uczniow-niepelnosprawnych/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym/ 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

trzy zielone liscie

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022 tzw. "Zielona Szkoła"

Gmina Dąbrowa Górnicza po raz kolejny wykonała zadanie pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”’ zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach którego dzieci z dąbrowskich jednostek oświatowych wyjeżdżają na tzw. „zielone szkoły”. W okresie od 24.05.2022 r. do 14.06.2022 r. na tzw. „zielone szkoły” wyjechało 63 uczniów szkół podstawowych. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 11 400,00 zł, co stanowi 8,52 % całości zadania.