Wydział Oświaty 

 

Kim jesteśmy?
 

W Wydziale Oświaty odpowiadamy za realizację zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w obszarze spraw administracyjnych, organizacyjnych i finansowych. Sprawujemy nadzór nad 57 publicznymi  placówkami oświatowymi oraz 29 niepublicznych oraz nad działalnością Centrum Usług Wspólnych.  Ponadto wspólnie z nauczycielami i dąbrowską młodzieżą realizujemy projekty edukacyjne .  Staramy się wspólnie z dyrektorami oraz dąbrowską kadrą pedagogiczną inicjować różnorodne formy pracy w szkołach i placówkach oświatowych oraz inicjować i nawiązywać współpracę edukacyjną między szkołami. 

Jakie są nasze cele? 

Głównymi celami działania naszego wydziały to wspieranie dąbrowskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w Dąbrowie Górniczej. 

Realizujemy zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. 

Wspieramy  nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówki oświatowe w wypełnianiu różnych funkcji w systemie oświaty,  

Do kogo adresujemy nasze działania? 

Adresujemy nasze działania do całego środowiska edukacyjnego Dąbrowy Górniczej: dyrektorów, nauczycieli , rodziców oraz uczniów. 

Jak się z nami skontaktować? 

Telefon: 32 295 68 35

Naszą pracę koordynują

pani prezydent

Bożena Borowiec

II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Telefon : 32 295 67 17
E-mail: bborowiec@dg.pl
Dyżury: czwartek 15.00-17.00

Marta Bobrowska - Juroff

Naczelnik Wydziału Oświaty

Telefon: 32 295 67 47
E-mail: mbobrowska@dg.pl

Gabriela Król

Kierownik Referatu Dotacji i Projektów Edukacyjnych

Telefon: 32 295 67 99
E-mail: gkrol@dg.pl

flower, corolla, wreath-4865379.jpg

Katarzyna Myrta

Kierownik Referatu Rozwoju Edukacji

Telefon: 32 295 68 46
E-mail: kmyrta@dg.pl

zdjęcie kierownika referatu rozwoju edukacji

Magdalena Łacińska - Ogórkiewicz

Główny konsultant ds. systemów teleinformatycznych

Telefon: 32 300 75 05
E-mail: mlacinska@dg.pl