dziewczynka

ADRESY PLACÓWEK:

Przedszkole nr 1                                                

41-300 Dąbrowa Górnicza ul.   1 Maja 6    

tel. 262-40-20

e-mail: sekretariat@p1.dg.pl

adres strony internetowej: https://przedszkole1dg.edupage.org/

Przedszkole nr 4                                        

41-303 Dąbrowa Górnicza

ul. Józefa Cieszkowskiego 20a – budynek A

św. Antoniego 41 – budynek B

tel. 268-55-29 A

      264-25-94 B

e-mail: p4@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://przedszkole4dg.edupage.org/

Przedszkole nr 6                                                  

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Robotnicza 33       

tel. 262-50-96                                                                       

e-mail: p6@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.przedszkole6dg.vot.pl/

 

Przedszkole nr 9                                                  

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górnicza 9               

tel. 262-21-71

e-mail: p9@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://przedszkole9dg.edupage.org/

 Przedszkole nr 10                                                

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 42

tel. 262-35-26

e-mail: p10@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://p-10dg.edupage.org/

 

Przedszkole nr 11                                                

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasińskiego 35    

tel. 264-16-66

e-mail: p11@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://przedszkole11.com/ 

 

Przedszkole nr 12                                                

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Ignacego Krasickiego 1     

tel. 264-26-83                                                                                   

e-mail: p12@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://p12-dg.edupage.org/

 

Przedszkole nr 13                                       

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. III Powstania Śląskiego 4a 

tel. 268-89-31

e-mail: p13@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://przedszkolenr13dg.edupage.org/

 

Przedszkole nr 14                                      

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a       

tel. 264-26-02                                                           

e-mail: p14@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.przedszkole14-dg.pl/

 

Przedszkole nr 17                                      

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 242         

tel. 261-90-37

e-mail: p17@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://przedszkole17strzemieszyce.manifo.com/

 

Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Karola Adamieckiego 15

tel. 260-03-28                                                          

e-mail: p20@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://www.mojeprzedszkole20.com.pl/  

  

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi

41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 4    

tel. 262-22-29                                                           

e-mail: p29@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://przedszkole29-dg.com/         

 

Przedszkole nr 32                                                

41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 28          

tel. 260-22-30

tel. 262-80-36 księgowość

e-mail: p32@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.przedszkole32dg.pl/

 

Przedszkole nr 33                                      

42-520 Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 1  

tel. 264-04-68

tel. 261-35-52 księgowość

e-mail: p33@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.p33.dabrowa.pl/

Przedszkole nr 34                                   

41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Wirgiliusza Grynia 19        

tel. 262-14-11 faks 262 14 17

e-mail: p34@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://przedszkole34dg.edupage.org/

 

Przedszkole nr 36                            

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 23         

tel. 264-12-84

e-mail: p36@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://www.facebook.com/PrzedszkoleKasztankowe/

 

Przedszkole nr 39                            

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mireckiego 25    

tel. 262-52-29

e-mail: p39@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://przedszkole39.pl/

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika    

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mireckiego 1

tel. 262-26-14                                    

faks 264-94-24                                                         

e-mail: sp3@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://www.sp3dg.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 11

tel. 262-35-72                                    

      260-02-28

sekretariat wew. 21

e-mail: sp7@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://sp7dabrowa.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasińskiego 34

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 264-19-80   268 91 91

tel. 264 26 85                                    

e-mail: sp8@edu.dabrowa-gornicza.pl           

adres strony internetowej: http://sp8dabrowag.pl/

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego                

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górników Redenu 4

tel. 262-28-41                                    

faks 262-28-44

e-mail:  sp10@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://sp10.dg.pl

Szkoła Podstawowa nr  11 im. Ludwika Waryńskiego        

41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 103

tel. 268-57-66                                    

e-mail: sp11@edu.dabrowa-gornicza.pl       

adres strony internetowej: http://sp11dg.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25

tel. 264-17-19                        

tel. 260-13-75 księgowość

e-mail: sp12@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.sp12dg.pl/strona/

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Piłsudskiego 24               

tel. 260-00-74

e-mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://www.sp13dg.pl/

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 56

tel. 261-22-12

e-mail: sp16@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.sp16dg.pl/

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego            
41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 73

tel. 264-13-00                                    

e-mail: sp18@edu.dabrowa-gornicza.pl       

adres strony internetowej: http://www.sp18dg.pl/    

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Generała   Władysława Sikorskiego                                                   
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Karola Adamieckiego 12

tel. 262-51-62                                    

     261-79-65

e-mail: sp20@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://sp20dg.edupage.org/

Szkoła Podstawowa  nr 21               
42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Gospodarcza 1

tel. 264-05-26

e-mail: sp21@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.sp21dabrowagornicza.pl/

                            

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej – Curie                          
42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 44

tel. 264-05-34                                    

fax 264-99-78                                               

e-mail: sp22@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://szkolapodstawowa22dg.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej              

42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Gołonoska 23

tel. 264-02-14                                    

tel. księgowość 268 05 68                                         

e-mail: sp26@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://sp26dg.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka                                                            

42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Górna 1

tel. 260-79-52

e-mail: sp28@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.sp28dg.pl/

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 4

tel. 268-86-02

261-43-24 księgowość

e-mail: sp29@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://sp29dg.pl/

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej

41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 6

tel. 262-40-42                                    

e-mail: sp30@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.sp30dg.tvtom.pl/

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi               
42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Uczniowska 24

tel. 264-04-48                                    

e-mail: sp35@edu.dabrowa-gornicza.pl    

adres strony internetowej: https://sp35dg.edupage.org/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                         

(Szkoła Podstawowa nr 27 im. Bolesława Prusa + Przedszkole nr 5)            

42-525 Dąbrowa Górnicza, ul. Żołnierska 188

tel. 260-74-19                                                            

e-mail: zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.sp27dabrowa.pl/   

             

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                          

(Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stefana Żeromskiego + Przedszkole nr 7)

42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Mieszka I  20

tel. 264-09-31

e-mail: zsp2@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://sp25dg.edupage.org/                               

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
(Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego + Przedszkole nr 16)      

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Sportowa 16

tel. 264-50-87                                    

e-mail: zsp3@edu.dabrowa-gornicza.pl          

adres strony internetowej: https://sp2dg.edupage.org/

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

(Szkoła Podstawowa nr 17 im. Adama Mickiewicza + Przedszkole nr 15)

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Ofiar Katynia 76

tel. 264-50-65                                    

e-mail: zsp4@edu.dabrowa-gornicza.pl      

adres strony internetowej: http://zsp4dg.szkolnastrona.pl/

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5                                                            

(Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza + Przedszkole nr 18)               

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 390

tel. 264-50-45                                    

e-mail: zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.sp5dg.witrynaszkolna.pl/strona=strona_glowna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6                                       

(Szkoła Podstawowa nr 23 im. Fryderyka Chopina + Przedszkole nr 19)                  

42-522 Dąbrowa Górnicza, ul. Idzikowskiego 139 c

tel. 264-04-19                                    

e-mail: zsp6@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.zsp6dg.szkolnastrona.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

(Szkoła Podstawowa nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego + Przedszkole nr 28)                       

42-520 Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 85a                                                 
42-520 Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 77

tel. 264-08-39                                    

sekretariat wew. 22

tel. 264 08 36

e-mail: zsp7@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://zsp7dg.edupage.org/

Zespół Szkół nr 4  im. Królowej Jadwigi                                                                   

(Przedszkole nr 3 + Szkoła Podstawowa nr 34)

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Łęknice 35

tel. 261-10-22

261-24-90                                                                                     

261-21-02

261 31 55

268 05 03 zastępca dyr.

e-mail: zs4@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.zs4-dg.edu.pl/

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

(Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi + Liceum Ogólnokształcące Sportowe)

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 34

tel. 262-69-68

fax 262-24-32 wew. 32

e-mail: zss@edu.dabrowa-gornicza.pl

 adres strony internetowej: https://www.zssdg.edu.pl/

I   Liceum Ogólnokształcące  im. Waleriana Łukasińskiego

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 40

tel. 262-30-93

e-mail:  lo1@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://www.lukasinski.pl/

II  Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górnicza 17

tel. 262-34-80

e-mail:  lo2@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://www.lo2.dabrowa.pl/

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa  

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Prusa 3

tel. 264-14-97

e-mail:  lo3@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://www.zso2.dabrowa.pl/

V  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Kanclerza Jana Zamoyskiego

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Czapińskiego 8

tel. 262-37-58

fax 262-27-67

e-mail:  lo5@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: https://5lozamoyski.pl/

Techniczne Zakłady Naukowe

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Emilii Zawidzkiej 10

tel. 262-43-13

e-mail:  tzn@edu.dabrowa-gornicza.pl

 • Technikum nr 2

adres strony internetowej: https://tzndg.edu.pl/

Zespół Szkół Technicznych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12

tel. 262-29-01

e-mail:  zst@edu.dabrowa-gornicza.pl

 •   Technikum nr 4
 •   Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
 •   Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

adres strony internetowej: https://www.zst-dg.pl/

OHP: Ilona Boba 505 073 766

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

siedziba główna przy Al. Piłsudskiego 5 w Dąbrowie Górniczej  oraz   budynek przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej

W skład   CKZiU wchodzą nw. jednostki: 

 • Technikum nr 1 w Dąbrowie Górniczej 
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Dąbrowie Górniczej 
 • Technikum nr 3 w Dąbrowie Górniczej 
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Dąbrowie Górniczej 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
 • a także Branżowa Szkoła II stopnia  

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Swobodna 59

tel. 261-22-45                                               

     261-80-02 księgowość                            

      264-97-48

      268-40-94

      268-51-81

 • Przedszkole Specjalne nr 2
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 im. Zofii Książek-Bregułowej
 • IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Słabowidzących i Niewidomych, Słabosłyszących i Niesłyszących, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi im. Zofii Książek-Bregułowej\
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Książek-Bregułowej
 • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 1 Zofii Książek-Bregułowej
 • Internat

e-mail:  sosw@edu.dabrowa-gornicza.pl  

adres strony internetowej: http://www.osw.dabrowa.pl/

 

Zespól Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka

41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Wirgiliusza Grynia 17

tel. 262-01-62                                   

      268-04-47 księgowość   

 •  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
 •  Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Spisaka

e-mail  zsm@edu.dabrowa-gornicza.pl

adres strony internetowej: http://zsmdabrowa.edu.pl/

 

Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 8

tel. 260-32-40                                   

      260-43-97

fax 260-28-68

e-mail: sekretariat@lsp.dg.pl

 adres strony internetowej: http://zspdabrowa.pl/

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 30

tel. 262-54-61                                   

fax 261-90-92

e-mail  mopt@edu.dabrowa-gornicza.pl 

adres strony internetowej: http://www.mopt.pl/

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 22

tel. 262-38-11                                   

      262-53-50                                                                                       

e-mail  poradnia@edu.dabrowa-gornicza.pl  

adres strony internetowej: https://poradnia.dabrowa.pl/

OBWODY SZKOLNE - SZKOŁY PODSTAWOWE:

Ulice: Aleja za Remizą, Astrów, Transportowa, Modrzejowska, Gruszczyńskiego,Kombatantów, Sportowa, Wakacyjna, Chabrowa, Żurawia, Szarych Szeregów, Boczna, Polna, Szałasowizna,Środkowa, Sosnowiecka, Rzeczna, Roztoki, Mostowa, Towarowa, Łuszczaka,Przełajka,Grabocińska, Kornela Kozłowskiego, Bursztynowa, Sezamkowa

Ulice: Mireckiego, Szpitalna, Żeromskiego, Dąbrowskiego, 3 Maja, Paryska, Juliusza Kadena – Bandrowskiego, Barlickiego, Filtrowa, Perla, Siemońska, Legionów Polskich nr 40, 42, 44, 46, Struga

Ulice: Strzemieszycka, Rudna, Fabryczna, Władysława Orkana, Tylna, OddziałuAK Ordona do nr 33, Marcelego Białostockiego, Krucza, Kamienna, Skośna, Orla, Torowa, Aleksandra Puszkina, Jodłowa,Składowa, Sosnowa, Zielna, Źródlana,Łazienna, Studzienna, Narutowicza, Świerczyna, Ofiar Katynia do nr 30, Hetmańska, Warszawska do nr 15, Główna, Anna, Kawa, Zakawie, Kazdębie, Rodzinna, Magazynowa, Grzybowa, Cisowa, Szklanych Domów, Cmentarna, Myśliwska

Ulice: Traugutta, Kołłątaja, Orzeszkowej, Księdza Grzegorza Augustynika bez nr: 11a i 17a, Cieplaka bez nr 1b, 1c, 1d, 1e, Królowej Jadwigi od nr 1 do nr 6b i nr: 10, 21, 25, 27, 29, 31, 33, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 26, 1 Maja od nr 1 do nr 24, Reymonta od nr 1 do nr 19

Ulice: Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, Harcerska, Południowa, Uthkego, Wschodnia, Szklana, Zgoda, Jana Ziemby, Różana, Poleśna, Bobrowa, Staszica – oprócz nr od 4a do nr 36, Świerkowa, Wyspiańskiego, Norwida, Majakowskiego, Florowska, 11 Listopada, Spółdzielcza, Emilii Zawidzkiej, Partyzantów, Nowocmentarna, Przemysłowa, 6 Sierpnia, Janusza Korczaka nr 1, 3, 5, 7, 9, 11

Ulice: Księdza Grzegorza Augustynika nr: 11a, 17a, Cieplaka nr: 1b, 1c, 1d, 1e, Górników Redenu, Sztygarska, Kolejowa, Konopnickiej od nr 1 do nr 22 i nr: 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Aleja Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 20, Józefa Kraszewskiego, Mała, Nowa, Poniatowskiego, Spokojna, Stara, Wierzbowa, Wąska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przybylaka, Prosta, Żytnia, Równa, Plater, Kopernika od nr 1 do nr 41

Ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego nr 52, 56, 56a, 70 i od nr 88 do końca, Kościelna od nr 12, Łączna, Zaplecze, Pogoria, Sadowa, Tworzeń, Laski, Swobodna, Św. Antoniego oprócz nr 52 – 52p, Pogodna, Michała Spisaka od nr 1 do nr 11, Żeglarska,Franciszkańska, Urocza

Ulice: Tysiąclecia od nr 15 do końca, Kasprzaka od nr 18 do nr 64, Podlesie, Kosmonautów nr 1, 3, 5, 7, Bratków, Jaskrów, Storczyków, Kaczeńców, Szarotki, Młodych, Budowlanych

Ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, Leśna, Długa, Krótka

Ulice: Adama Asnyka, Ciasna, Cupiała, Jana Długosza, Dolna, Dudkiewicza, Dziewiąty, Furmana, Graniczna od nr 46 do końca, Hempla, Janowska, Konopnickiej nr 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 i nr 42 do końca, Korzeniec, Juliana Polcera, Letnia, Łącząca, Malinowe Górki, Limanowskiego, Narodowa, Odrodzenia, Olszowa, Pękalskich, Powstańców, Robotnicza, Stanisława Skalskiego, Stalowa, Wspólna, Siewierska, Śliwińskiego, Średnia, Jana Kasprowicza, Władysława Adamskiego, Piaskowa, Dembowskiego, Duboisa, Marianki, Ratanice, Zielona, Wiejska, Janusza Kotarbińskiego, Migdałowa, Magnoliowa, Zielona Dolina, Konarskiego

Ulice: Ofiar Katynia od nr 31 do końca, Warszawska od nr 16 do końca,Oddziału AK Ordona od nr 34 do końca, Bażantów, Żwirki i Wigury, Stacyjna, Jamki, Kozubka, Hotelowa, Rybna, Akacjowa, Obrońców Pokoju, Kazimierzowska

Ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego nr 31, 33, 44, 46, nr 75 do nr 85, Kasprzaka od nr 2 do nr 14, Kosmonautów nr 4, 6,  Wybickiego, Tierieszkowej, Komuny Paryskiej, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kazimierza Imielińskiego, Ignacego Krasickiego, Dzieci Wrześni, Józefa Cieszkowskiego, Kościelna od nr 1 do nr 11, Witolda Uklańskiego, Michała Spisaka od nr 12 do końca, Siedmiu Szewców, Działki, Bema, Prusa, Św. Antoniego od nr 52 do 52p

Ulice: Karola Adamieckiego, Królowej Jadwigi bez nr: od 1 do 6b, 10, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 1 Maja od nr 25 do końca, Aleja Tadeusza Kościuszki od nr 21 do końca, Wojska Polskiego od nr 27 do końca, Janusza Korczaka nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, Juliana Tuwima, Zagórska, Poprzeczna, Starocmentarna, Staszica od nr 4a do nr 36, Reymonta od nr 20 do końca,  Aleja Róż, Dojazdowa, Kopernika od nr 42 do końca

Ulice: Osiedle Robotnicze, Armii Krajowej, Marii Skłodowskiej – Curie, Jana Mizerkiewicza, Dworcowa, Stanisława Kontkiewicza, Związku Orła Białego, Szosowa, Tulipanowa, Zdrojowa, Marii Dąbrowskiej, Wapienna, Władysława Sikorskiego, Gospodarcza, Pszenna, Willowa, Dreszera, Dolomitowa, Hutnicza, Górzysta, Targowa

Ulice: Aleja Zwycięstwa do nr 78, Chemiczna, Baśniowa, Hallerczyków od nr 2 do nr 64 numery parzyste i od nr 1 do nr 99 numery nieparzyste, Fredry, Gruntowa, Fiołkowa, Kasztanowa, Janusza Kusocińskiego, Bielowizna, Leszczynowa, Lipowa, Łąkowa, Zofii Nałkowskiej, Nadrzeczna, Oświecenia, Orzechowa, Piastowska, Projektowana, Rolnicza, Zagłębiowska, Rzemieślnicza, Stawowa, Zacisze, Franciszka Zabłockiego, Spacerowa, Traktowa, Kazimierza Przerwy – Tetmajera, Jaskółcza, Artura Gruszeckiego bez nr: 14, 14a, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, Adama Rapackiego, Wypoczynkowa, Kalinowa, Słoneczna, Młynarska, Makowa, Sokolska, Konstytucji od nr 1 do nr 30

Ulice: Idzikowskiego, Łazowska, Przymiarki, Batalionów Chłopskich, Jagodowa, Jałowcowa, Borowinowa, Żurawinowa, Gilowa, Szpakowa, Czajkowa, Relaksowa, Sowia, Pomłynie, Wilgowa, Skowronkowa, Hallerczyków od nr 66 do końca numery parzyste i od 101 do końca numery nieparzyste, Jaśminowa, Siewna, Królewska, Ptasia, Księdza Stanisława, Grabowa, Słowikowa, Wrzosowa

Ulice: Artura Gruszeckiego nr: 14, 14a, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, Ujejska, Broniewskiego, Mieszka I, Podbagienko, Ogrodników, Dymniki, Kryniczna, Dobrawa, Handlowa, Olimpijska, Podbuczyny, Wyzwolenia, Kwiatowa, Wysoka, 40-lecia, Karsowska, Morgowa, Przełajowa

Ulice: Gołonoska, Ząbkowicka, Łaskowa, Przedziałowa, Orna, Przelotowa, Zygmunta Różyckiego, Szkotnica, Poboczna, Szatanówka, Zagrabie, Ciernie, Koksownicza, Walentego Roździeńskiego, Pocztowa

Ulice: Łazy Błędowskie, Niegowonicka, Zagórze, Sztorcowa, Górki, Żołnierska, Jesionowa, Zagórcze, Dąbrówka, Kuźnica Błędowska, Pustynna, Strumień, Sołtysówka

Ulice: Białej Przemszy, Górna, Ziołowa, Kuźniczka Nowa, Rudy, Wypaleniska, Turystyczna, Lipówka

Ulice: Tysiąclecia od nr 1 do nr 12, Gustawa Morcinka, Twarda, Kazimierza Srokowskiego, Graniczna od nr 1 do nr 45, Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Folwarczna, Marii Szulc, Wodna, III Powstania Śląskiego

Ulice: Legionów Polskich oprócz nr 40, 42, 44, 46, Ludowa, Wirgiliusza Grynia, Jaworowa, Kondratowicza, Szkolna, Czapińskiego, Dębowa, Cicha, Piwowara, Górnicza, Rejtana, Sucha, Wolska, Starościńska, Starzyńskiego, Żwirki, Wigury, Barbary, Pułaskiego, Hutnika, Ziemna, Dekerta, Pola, Zdrowa

Ulice: Aleja Zwycięstwa od nr 79 do końca, Europejska, Konstytucji od nr 31 do końca

Ulice: Chopina, Jana III Sobieskiego, Łukasińskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki

Ulice: Topolowa, Łęknice, Zuchów, Podłęknicka, Parkowa, Wesoła, Bukowa, Klonowa, Północna, Wczasowa, Jasna, Zakładowa, Kostury, Bohomolca, Grunwaldzka, Głowackiego, Heleny Płotnickiej, Niemcewicza, Napierskiego, Przodowników, Reja, Urbańskiego, Wróblewskiego, Zapolskiej, Andrzeja Frycza- Modrzewskiego, Granitowa, Kilińskiego, Gałczyńskiego, Feliksa Rogalewicza, Braci Wilkoszewskich, Ignacego Paderewskiego, Jana Kochanowskiego, Brzozowa, Zakątek, Józefa Unruga, Tadeusza Jasińskiego

Ulice: Dworska, Gródki, Modrzewiowa, Strażacka, Uczniowska, Zachodnia, Świętego Stanisława Kostki, Trzebiesławicka, Złota