WYNIKI TRZECIEJ EDYCJI
FUNDUSZU INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

RUSZYŁA III EDYCJA FUNDUSZU INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Już od 16 października 2023 roku możesz złożyć wniosek i pozyskać fundusze na realizację swoich marzeń!

Napisz projekt i wyślij formularz na adres fim@dg.pl.

Czekamy na Wasze pomysły  do 30 października 2023 roku.


Pobierz regulamin


Formularz zgłoszeniowy

Pamiętajcie również o numerach telefonów, pod którymi otrzymacie pomoc przy składaniu wniosków
 ☎️887 071 095; 032 295 69 46 (Wydział Oświaty)☎️668 573 952 (Wydział Organizacji Pozarządowych)

Celem FIM jest promowanie aktywności wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie idei samorządowej. To system grantowy na realizację inicjatyw proponowanych przez młodzież w wieku 13-26 lat.

FIM wyróżnia się segmentami przyznawania środków finansowych na wcześniej zweryfikowane przez komisje projekty młodzieżowe, gotowe do przystąpienia ich realizacji.

Mogą one dotyczyć placówek szkolnych, jak i mieć charakter ogólnomiejski.

 • Projekty młodzieżowe – do 5.000 zł
 • Projekty młodzieżowe ogólnomiejskie – do 20.000 zł

Kto może wziąć udział?

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych skierowany jest do;

młodzieży, która zamieszkuje na terenie miasta i nie ukończyła 18 rż.

młodzieży, która posiada status ucznia/studenta na terenie miasta, pomiędzy 13-26 rż,

projekt złożyć można indywidualne, bądź grupowo.

Młodzież też ma głos!

Nabór trwać będzie 14 dni, a każdy złożony projekt przejdzie weryfikację formalną, przeprowadzoną przez powołany zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych i przejdzie do oceny merytorycznej przez wcześniej powołaną komisję.

Chcesz pozyskać fundusze dla swojej szkoły?

A może na Twoim osiedlu jest coś, czego Ci brak?!

W tym momencie możesz odmienić życie swojego otoczenia!

Nie rezygnuj z tej szansy i złóż swój projekt w naborze, który potrwa dwa tygodnie!

Końcowym etapem przyznania grantów jest zaprezentowanie swoich projektów w kryterium czasowym;

2 minuty, dla osoby indywidualnej składającej projekt,

3 minuty, dla grupy składającej projekt,

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych jest pierwszym takim projektem w życiu miasta, możesz stać się częścią tego wspaniałego wydarzenia!

Swoją pomoc oferuje Wydział Oświaty, zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych oraz Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych jest finansowany przez miasto Dąbrowa Górnicza.

WYNIKI DRUGIEJ EDYCJI
FUNDUSZU INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i już nie możemy doczekać się realizacji Waszych projektów!!!
Po krótce przedstawiamy powyższe inicjatywy:

 Projekty Ogólnomiejskie:

 1. „EkoStrefa” Myśl globalnie, działaj lokalnie

Stworzenie miejsca gdzie ludzie z naszego miasta będą mieli możliwość integracji, darmowej edukacji klimatycznej, przebywania w miejscu, które będzie przyjazne dla wszystkich oraz będzie znajdowało się na świeżym powietrzu. Prowadzenie lekcji dla uczniów naszej szkoły. Międzyszkolne warsztaty integracyjne, których celem będzie wypracowanie wspólnych pomysłów na zmiany lokalne. Warsztaty ze specjalistami z ekologii i zrównoważonego rozwoju. Spotkania MRM ze społecznością lokalną i szkoła. Event promujący zdrowe i wegańskie lub wegetariańskie przekąski i potrawy dla uczniów dąbrowskich szkół oraz okolicznych mieszkańców. Warsztaty kreatywne jak wykorzystać to co niepotrzebne.

 1. Szkoła, akcja – psychoedukacja

Pomysł projektu ściśle związany jest z doświadczeniami grupy uczniów ze stałych lekcji psychologii w szkole. Chcą aby projekt stał się płaszczyzną do samorozwoju, zdobywania wiedzy z zakresu psychoedukacji, poznania skutecznych metod i sposobów do radzenia sobie z trudnościami oraz miejscem wymiany doświadczeń między młodzieżą uczącą się w DG. Mają pełne wsparcie opiekuna projektu pani psycholog Aleksandry Jabłońskiej-Błokowskiej. Działania będą polegały na realizacji prelekcji i warsztatów dla uczniów i nauczycieli. Wszystkie prelekcje poprowadzone zostaną przez doświadczonych psychologów, a w części warsztatowej w działania włączony będzie uczniowski dział do spraw eventów. Efektem końcowym projektu będzie stworzenie internetowej psychoedukacyjnej kampanii społecznej.

 1. Ratuj z nami – bądź bezpieczny.

Przeprowadzenie pokazów, szkoleń, ćwiczeń, scenek symulacyjnych w stanach zagrożenia życia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Przekazanie zasad bezpiecznego i skutecznego udzielania pierwszej pomocy, dzięki umiejętnościom nabytym przez realizatorów projektu w szkole. Uczniowie będą mieli możliwość nauczyć się nowych , bezpiecznych zachowań poprzez oddziaływanie rówieśników w trakcie wykonywanych ćwiczeń praktycznych, na pokazach czy jako pozoranci w symulowanych scenkach. Dzięki temu nabyte kompetencje pomogą im właściwie reagować w sytuacjach nagłych zdarzeń losowych zagrażających życiu z przekonaniem o własnej skuteczności co może zmniejszyć tzw. „Efekt Gapia-brak reakcji ze strony obserwatora wypadku”. Finałem ma być międzyszkolny konkurs drużynowy „Ratuj z nami”.

Projekty Młodzieżowe:

 1. Stworzenie telewizji szkolnej CKZiNews

Projekt ma na celu zintegrowanie uczniów połączonych szkół czyli Nowego Ekonomika i Nowej Sztygarki. Dzięki szkolnej telewizji, każdy uczeń, rodzic, nauczyciel i sympatyk szkoły będzie mógł na bieżąco śledzić odbywające się wydarzenia, oglądać relacje na żywo, reportaże, wywiady. Działania telewizji szkolnej CKZiNews będą prowadzone przez uczniów połączonych szkół jako działanie wspólne i integrujące młodzież.

 1. ARTROOM – pokój do zadań specjalnych

przygotowanie pomieszczenia, w którym projektodawcy będą mogli prowadzić zajęcia kreatywne dla młodszych kolegów i koleżanek oraz przedszkolaków.

 1. Co jest grane – modernizacja szkolnego radiowęzła

Projekt ma wprowadzić możliwość ogłaszania ważnych informacji poprzez szkolny radiowęzeł. Ma poprawić komfort spędzania przerw w szkole oraz przepływ informacji co zmniejszyłoby problem niedostatecznego poinformowania uczniów. Ma poprawić komunikację z gronem uczniowskich, płynny przekaz informacji oraz możliwość włączania muzyki podczas przerw bez zakłóceń.

 1. Moje i Twoje Miasto – kliknij, zobacz, posłuchaj!

Warsztaty filmowe i fotograficzne w dąbrowskich plenerach, które mają uwiecznić piękno naszego miasta. Zajęcia mają również zintegrować społeczność uczniowską. Rezultatem końcowym ma być prezentacja multimedialna, która ma trafić do szkół zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych.

 1. Serdeczna Ławeczka

Ma być miejscem, w którym kolega lub koleżanka dadzą znak, żeby ktoś zaprosił ich do zabawy albo zwyczajnie usiadł obok, okazał życzliwość i zainteresowanie. Głównym celem jest budowanie relacji i zapobieganie wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Ma uczyć empatii i wrażliwości, odbudowywać naturalne relacje rówieśnicze zastąpione kontaktami w świecie wirtualnym podczas pandemii i wielomiesięcznej izolacji.

 1. Wszyscy jesteśmy dziećmi mimo różnych kultur

Projekt zrodził się z chęci poznawania kultur innych narodowości, wykazania różnic i podobieństw w przeżywaniu świąt i obrzędów. Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną uczniowie i rodzice. Celem jest integrowanie obcokrajowców z kulturą polską.  Ułatwienie funkcjonowania w przestrzeni kulturowej związanej ze świętami, obyczajami i tradycjami polskimi – rodzin przybyłych z innych państw. Porównanie najciekawszych i najważniejszych polskich zwyczajów ze świętami i obyczajami innych kultur.

 1. „Ekologiczna strefa ucznia”

Stworzenie strefy zielonego wypoczynku oraz ściany zieleni, które mają powstać na szkolnym (nieużywanym) patio. Zostaną one oddane do użytku klasom 1-8. Dodatkowo na terenie szkoły będą prowadzone rozmowy/spotkania/prelekcje na temat naszej wyniszczonej cywilizacją planety -z materiałami dostosowanymi do wieku odbiorców. Ukazanie dzieciom zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia naszej planety. Propagowanie wiedzy i nawyków związanych z ekologicznym stylem życia. Ogród powstanie w nieużywanej części szkolnego podwórka, a udział w jego prowadzeniu będzie miał każdy uczeń szkoły. Uczniowie dzięki ogrodowi mogą się nauczyć odpowiedzialności, sumienności oraz zdobyć praktykę i doświadczenie związane z pielęgnowaniem ogrodu.

 1. „Istny kinotop – strefa relaksu”

Odnowienie przez uczniów przestrzeni do samorealizacji zdrowia psychicznego, która będzie służyć do odstresowania, wyciszenia oraz odpoczynku na przerwach. Zaangażowanie się w projekt poprzez zaprojektowanie przestrzeni, realizację projektu, dokumentację fotograficzną i przeprowadzenie ewaluacji projektu.

RUSZYŁA II EDYCJA FUNDUSZU INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Już od 14 października 2022 roku możesz złożyć wniosek i pozyskać fundusze na realizację swoich marzeń!

Napisz projekt i wyślij formularz na adres fim@dg.pl.

Czekamy na Wasze pomysły  do 28 października 2022 roku.


Pobierz regulamin


Formularz zgłoszeniowy

Pamiętajcie również o numerach telefonów, pod którymi otrzymacie pomoc przy składaniu wniosków
 ☎️887 071 095; 032 295 69 46 (Wydział Oświaty)☎️668 573 952 (Wydział Organizacji Pozarządowych)

Celem FIM jest promowanie aktywności wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie idei samorządowej. To system grantowy na realizację inicjatyw proponowanych przez młodzież w wieku 13-26 lat.

FIM wyróżnia się segmentami przyznawania środków finansowych na wcześniej zweryfikowane przez komisje projekty młodzieżowe, gotowe do przystąpienia ich realizacji.

Mogą one dotyczyć placówek szkolnych, jak i mieć charakter ogólnomiejski.

 • Projekty młodzieżowe – do 5.000 zł
 • Projekty młodzieżowe ogólnomiejskie – do 20.000 zł

Kto może wziąć udział?

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych skierowany jest do;

młodzieży, która zamieszkuje na terenie miasta i nie ukończyła 18 rż.

młodzieży, która posiada status ucznia/studenta na terenie miasta, pomiędzy 13-26 rż,

projekt złożyć można indywidualne, bądź grupowo.

Młodzież też ma głos!

Nabór trwać będzie 14 dni, a każdy złożony projekt przejdzie weryfikację formalną, przeprowadzoną przez powołany zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych i przejdzie do oceny merytorycznej przez wcześniej powołaną komisję.

Chcesz pozyskać fundusze dla swojej szkoły?

A może na Twoim osiedlu jest coś, czego Ci brak?!

W tym momencie możesz odmienić życie swojego otoczenia!

Nie rezygnuj z tej szansy i złóż swój projekt w naborze, który potrwa dwa tygodnie!

Końcowym etapem przyznania grantów jest zaprezentowanie swoich projektów w kryterium czasowym;

2 minuty, dla osoby indywidualnej składającej projekt,

3 minuty, dla grupy składającej projekt,

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych jest pierwszym takim projektem w życiu miasta, możesz stać się częścią tego wspaniałego wydarzenia!

Swoją pomoc oferuje Wydział Oświaty, zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych oraz Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych jest finansowany przez miasto Dąbrowa Górnicza.

grupa osob

29 grudzień 2021 r. spotkanie z Prezydentem

Dziś na zaproszenie Prezydenta Miasta Marcin Bazylak do Urzędu Miejskiego przybyli projektodawcy, których projekty zwyciężyły w 1 edycji.
W spotkaniu wzięła również udział Pani Prezydent Bożenie Borowiec oraz Pani pełnomocnik ds. Polityki młodzieżowej i równości szans Marta Bobrowska-Juroff oraz Pani pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Magdalena Mike, a także przedstawiciele Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowa Górnicza.
Podczas spotkania młodzież prowadziła otwartą dyskusję o realizacji projektów i ich największych obawach. Projektodawcy przekazali również wszystkie szczegóły dotyczące realizacji swoich projektów w Miasto Dąbrowa Górnicza. Dziękujemy za dzisiaj!😀

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych

FIM wyniki

Uwaga! Uwaga! Przedstawiamy wyniki I edycji projektu młodzieżowego o nazwie Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i już nie możemy doczekać się realizacji waszych projektów😁
Po krótce opiszemy wam czym właściwie są poniższe inicjatywy
Projekty Ogólnomiejskie:
1. „Ze Sztuką do Młodzieży”- to projekt podczas, którego grupy i koła teatralne z Miasto Dąbrowa Górnicza wezmą udział w cyklu szkoleń teatralnych a całość projektu zwieńczy parada teatralna🎭
Projekty Młodzieżowe:
1. „Karnawał po Królewsku”- to bal przygotowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie SOSW będą mogli poczuć się jak na pięknym wręcz filmowym królewskim balu❤
2. „Akademia Młodego Aktywisty” to kilku dniowy cykl szkoleń z aktywności społecznej skierowany do młodzieży. Podczas projektu aktywiści miejscy będą zachęcać młodzież do aktywności społecznej a po zakończeniu szkoleń sami wypracują własną inicjatywę, którą zrealizują wraz z prowadzącymi😉
3. „Otulić Starość Młodością”- jak sama nazwa wskazuje projekt ma na celu zintegrowanie młodzieży z naszymi dąbrowskimi seniorami. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 przygotują cykl spotkań integracyjnych podzczas, których będą odbywały się przeróżne warsztaty😜
4. „Rozwój Szkolnego Klubu Wolontariusza- Prosto z Serca”- chyba wszyscy wiemy jak istotny szczególnie w dzisiejszych czasach jest wolontariat. Uważamy, że trzeba wspierać osoby, które chcą czynić dobro a w tym przypadku tych dobrych dusz jest blisko 80🥰
5. „Cykl Szkoleń MONTESSORI”- czyli rodzice z dziećmi na macie, pieniążki w tym wypadku będą przeznaczone na organizacje zajęć dla rodziców z dziećmi, co z pewnością wzmocni ich więzi a przy nauczą się samoobrony🥋
6. „Różowa Skrzyneczka”- czasem może zabraknąć środków higienicznych a w pobliżu nie ma pomocnej dłoni, nic prostrzego, wystarczy zamontować w szkole różową skrzyneczkę☺️
7. „Kuchnia Pełna Niespodzianek”- uczniowie Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej już nigdy nie będą odczuwać głodu w szkole, nawet jeśli zabraknie im kanapki to w kuchni z pewnością znajdą coś dla siebie albo odgrzeją swój posiłek. Doskonale wiemy że zajęcia od 8 do 17 są wymagające, dobrze wrzucić coś na ząb w trakcie tak długiego dnia😀
🏆Jeszcze raz serdeczne gratulacje🏆

Nowy projekt Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych wychodzi naprzeciw dąbrowskiej młodzieży!

Będzie on wyznacznikiem, który znacznie wpłynie na politykę młodzieżową w naszym mieście.

Celem FIM jest promowanie aktywności wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie idei samorządowej. To system grantowy na realizację inicjatyw proponowanych przez młodzież w wieku 13-26 lat.

FIM wyróżnia się segmentami przyznawania środków finansowych na wcześniej zweryfikowane przez komisje projekty młodzieżowe, gotowe do przystąpienia ich realizacji.

Mogą one dotyczyć placówek szkolnych, jak i mieć charakter ogólnomiejski.

 • Projekty młodzieżowe – do 5.000 zł
 • Projekty młodzieżowe ogólnomiejskie – do 20.000 zł

Kto może wziąć udział?

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych skierowany jest do;

młodzieży, która zamieszkuje na terenie miasta i nie ukończyła 18 rż.

młodzieży, która posiada status ucznia/studenta na terenie miasta, pomiędzy 13-26 rż,

projekt złożyć można indywidualne, bądź grupowo.

Młodzież też ma głos!

Nabór trwać będzie 14 dni, a każdy złożony projekt przejdzie weryfikację formalną, przeprowadzoną przez powołany zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych i przejdzie do oceny merytorycznej przez wcześniej powołaną komisję.

Chcesz pozyskać fundusze dla swojej szkoły?

A może na Twoim osiedlu jest coś, czego Ci brak?!

W tym momencie możesz odmienić życie swojego otoczenia!

Nie rezygnuj z tej szansy i złóż swój projekt w naborze, który potrwa dwa tygodnie!

Końcowym etapem przyznania grantów jest zaprezentowanie swoich projektów w kryterium czasowym;

2 minuty, dla osoby indywidualnej składającej projekt,

3 minuty, dla grupy składającej projekt,

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych jest pierwszym takim projektem w życiu miasta, możesz stać się częścią tego wspaniałego wydarzenia!

Swoją pomoc oferuje Wydział Oświaty, zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych oraz Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych jest finansowany przez miasto Dąbrowa Górnicza.


POBIERZ REGULAMIN


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


SAMOUCZEK, CZYLI JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK PROJEKTOWY

Pamiętajcie również o numerach telefonów, pod którymi otrzymacie pomoc przy składaniu wniosków
 
☎️887 071 095 (Wydział Oświaty)
☎️668 573 952 (Wydział Organizacji Pozarządowych)
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych