Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych

Nowy projekt Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych wychodzi naprzeciw dąbrowskiej młodzieży!

Będzie on wyznacznikiem, który znacznie wpłynie na politykę młodzieżową w naszym mieście.

Celem FIM jest promowanie aktywności wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie idei samorządowej. To system grantowy na realizację inicjatyw proponowanych przez młodzież w wieku 13-26 lat.

FIM wyróżnia się segmentami przyznawania środków finansowych na wcześniej zweryfikowane przez komisje projekty młodzieżowe, gotowe do przystąpienia ich realizacji.

Mogą one dotyczyć placówek szkolnych, jak i mieć charakter ogólnomiejski.

  • Projekty młodzieżowe – do 5.000 zł
  • Projekty młodzieżowe ogólnomiejskie – do 20.000 zł

Kto może wziąć udział?

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych skierowany jest do;

młodzieży, która zamieszkuje na terenie miasta i nie ukończyła 18 rż.

młodzieży, która posiada status ucznia/studenta na terenie miasta, pomiędzy 13-26 rż,

projekt złożyć można indywidualne, bądź grupowo.

Młodzież też ma głos!

Nabór trwać będzie 14 dni, a każdy złożony projekt przejdzie weryfikację formalną, przeprowadzoną przez powołany zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych i przejdzie do oceny merytorycznej przez wcześniej powołaną komisję.

Chcesz pozyskać fundusze dla swojej szkoły?

A może na Twoim osiedlu jest coś, czego Ci brak?!

W tym momencie możesz odmienić życie swojego otoczenia!

Nie rezygnuj z tej szansy i złóż swój projekt w naborze, który potrwa dwa tygodnie!

Końcowym etapem przyznania grantów jest zaprezentowanie swoich projektów w kryterium czasowym;

2 minuty, dla osoby indywidualnej składającej projekt,

3 minuty, dla grupy składającej projekt,

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych jest pierwszym takim projektem w życiu miasta, możesz stać się częścią tego wspaniałego wydarzenia!

Swoją pomoc oferuje Wydział Oświaty, zespół ds. funduszu inicjatyw młodzieżowych oraz Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych jest finansowany przez miasto Dąbrowa Górnicza.

 


Pamiętajcie również o numerach telefonów, pod którymi otrzymacie pomoc przy składaniu wniosków
 
☎️887 071 095 (Wydział Oświaty)
☎️668 573 952 (Wydział Organizacji Pozarządowych)
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych
ulotka funduszu inicjatyw młodzieżowych