Wieści ze szkół i przedszkoli

UWAGA KONKURS

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej
w postaci symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.

Cel konkursu:

– wyłonienie najlepszego znaku graficznego placówki,
– rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,
– zaangażowanie lokalnej społeczności do działania na rzecz placówki.

Założenia ogólne:

1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany.
3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
4. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
6. Konkurs trwa od 01.02.2022 do 15.05.2022

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
– zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
– dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
– złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Forma prezentacji pracy konkursowej:

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania,
m. in. reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.
2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych i dostarczyć go zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
3. Projekty muszą spełniać następujące warunki:
– na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm.
Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwo zapamiętywane,
– być łatwo identyfikowane z Przedszkolem Miejskim nr 14 w Dąbrowie Górniczej
– ma zawierać nazwę przedszkola
– powinno być proste pod względem graficznym.

Miejsce i termin składania projektów:

1. Projekty należy składać opatrzone hasłem „Konkurs na logo przedszkola” w wersji elektronicznej na adres e-mail: p14@dabrowa-gornicza.pl
2. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1),
oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2)
oraz klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3), dostępnych razem z regulaminem konkursu na stronie przedszkola: www.przedszkole14-dg.pl
3. Prace konkursowe, które nie spełnią wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Nagroda:

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa powołana przez organizatora przyzna jedną, atrakcyjną nagrodę główną.
Liczymy na państwa zainteresowanie, liczne, ciekawe i oryginalne pomysły. Życzymy także twórczej oraz kreatywnej zabawy.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

opis na statuetce o zajęciu I miejsca

Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej reprezentowany przez uczniów: Filipa Lubomskiego i Łukasza Skrzelowskiego kształcących się na kierunku technik pojazdów samochodowych zdobył pierwsze miejsce w I Wojewódzkim Turnieju Młodych Mechaników VR. Turniej zorganizowany został jako Wydarzenie Towarzyszące II Konferencji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Turniej zaadresowano do uczniów i szkół edukujących w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. W Turnieju wzięło udział 20 drużyn z całego województwa – młodych adeptów mechaniki samochodowej w konkurencjach, których celem było sprawdzenie umiejętności radzenia sobie w wirtualnym warsztacie samochodowym. Konkurs był częścią projektu wdrożenia wirtualnego kształcenia mechaników w szkołach zawodowych województwa śląskiego. Turniej Młodych Mechaników VR zorganizowano z wykorzystaniem ProfiAuto Serwis VR w wersji na PC. Konkurencje turniejowe obejmowały zadania praktyczne oraz testy teoretyczne dzięki aplikacji ProfiAuto.pl Serwis VR: - oświetlenie samochodowe – test wiedzy - akumulatory samochodowe – test wiedzy - zawieszenie – amortyzatory – zadanie praktyczne - regeneracja zacisków – zadanie praktyczne - wymiana opon i wyważanie kół – zadanie praktyczne - wymiana oleju – zadanie praktyczne Projekt ma charakter eksperymentalny, wykorzystuje pierwszy w Polsce wirtualny warsztat samochodowy i ma szansę zrewolucjonizować system kształcenia mechaników samochodowych w Polsce.

nagrodzeni w konkursie na temat gotycyzmu

Noc Bibliotek 2021 w IV LO w Dąbrowie Górniczej

Półmrok, świece, dynie i stare książki... w takiej tajemniczej scenerii odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego na opowiadanie grozy. Konkurs przeprowadzony został w ramach „Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2021” w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Książek – Bregułowej pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy i polonistów. Cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zaskoczyli jury kreatywnością i oryginalnymi pomysłami na fabułę opowiadań. Prace nawiązywały do przewodniego tematu projektu: Gotycyzm - artystyczne wyobrażenia makabry i niesamowitości na przełomie XX/XXI w.

TZN praktyka hiszpania

Uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych w Hiszpanii

W okresie od 6.09 – 01.10.2021 - 16 uczniów klasy 3ib technikum o specjalności technik informatyk z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej realizowało swoją praktykę zawodową w firmie Integra Conocimiento e Innovacion w hiszpańskim mieście Sewilla w ramach programu Erasmus +. Firma ta posiada ugruntowaną pozycję na rynku informatycznym. Pracodawca bardzo dobrze ocenił umiejętności naszych uczniów. Przede wszystkim zwracając uwagę na inicjatywę, dyscyplinę oraz wysoki poziom zaangażowania w wykonywanie zleconych zadań. Praktyki umożliwiły nabycia uczniom nowych umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych. Oprócz tego nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach kultularno – rekreacyjnych. Odwiedzili m.in. takie miasta jak: Cordoba i Kadyks. Natomiast w Sewilli zobaczyli m.in.: dzielnicę Triane, Katedrę Najświętszej Marii Panny, Plac Hiszpańskim oraz Park Marii Luizy. Zwiedzili historyczną siedzibę władców, której początki sięgają czasów rzymskich, mowa o Alcazar. Gościli na stadionach piłkarskich klubów Sewilli – FC Sewilla i Real Betis. Najlepszą rekomendację są słowa Uczniów, którzy powiedzieli m.in. „Praktyki odbywane w Sewilli były naprawdę miłym przeżyciem. Odkryliśmy dzięki nim pasje oraz zainteresowania. Dodatkowo mieliśmy okazje poznać cudowną kulturę hiszpańską oraz pozwiedzać miasto. Podsumowując, projekt był wspaniałym doświadczeniem, które na długo zapamiętamy. Przede wszystkim polecamy tego typu projekty każdemu uczniowi Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej”. Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Karolina Planeta i Pan Piotr Czaja.

Udział uczniów ZSZ "Sztygarka" w grze miejskiej "Europejski Zielony Ład"

17 września uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej opieką nauczyciela wzięli udział w Grze Miejskiej pod hasłem „Europejski Zielony Ład”. Gra odbyła się w Katowicach, a zadaniem uczniów było odwiedzenie 10 punktów, w których przydzielane były różnorodne zadania związane z jednym z aspektów Europejskiego Zielonego Ładu takie, jak: czysta zielona energia, zrównoważona mobilność, termomodernizacja i oszczędność energii, gospodarka cyrkularna, europejska strategia bioróżnorodności, zrównoważona żywność oraz sprawiedliwa transformacja. W grze wzięły udział 24 zespoły z całego regionu, a nasza drużyna zdobyła wysokie 3 miejsce.

zespol szkol ekonomicznych wymiana miedzynarodowa kucharze

Młodzież z dąbrowskiego Ekonomika wróciła z Irlandii w ramach projektu „Dziś praktykant, jutro pracownik - druga edycja".

Młodzież z dąbrowskiego Ekonomika wróciła z Irlandii w ramach projektu „Dziś praktykant, jutro pracownik - druga edycja". Dzięki programowi Erasmus+ Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udziałw dwutygodniowym stażu w nadmorskim miasteczku Youghal w Irlandii. Młodzież kształcąca się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik ekonomista w terminie 4 września - 18 września 2021 odbyła praktykę zawodową w hotelach, restauracjach, punktach informacji turystycznej i magazynach. Uczniowie mieszkali u rodzin goszczących dzięki czemu mogli poznać kulturę, kuchnię i zwyczaje irlandzkie oraz szlifować język angielski w codziennych sytuacjach. W czasie wolnym młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego oraz w ciekawych wycieczkach krajoznawczych. Sami uczniowie postrzegają staż w samych superlatywach.Podkreślają, że możliwość udziału w praktykach za granicą sprawiła, że pokonali bariery językowe, a ich szanse na rynku pracy z pewnością wzrosły. Już w marcu 2022 kolejna grupa młodzieży weźmie udział w stażu do Irlandii. Młodzież czeka jeszcze etap rekrutacji, kurs języka angielskiego, spotkania w ramach przygotowania kulturowego, pedagogicznego i kurs pierwszej pomocy.

Udział uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w projekcie "Follow me"

W dniach 13 – 19 września 2021, młodzież z naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowym projekcie, który został zorganizowany przez Fundację Aktywni w Europie z Sosnowca – "Follow me". Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli również udział młodzi ludzie z tureckiej grupy nieformalnej - Incir Genclik Grubu oraz łotewskiej szkoły - Vocational Education Competence Centre "Riga State Technical School"; Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów. Celem międzynarodowego projektu było m. in. podniesienie świadomości i poszerzenie kompetencji na temat odpowiedzialnego, przemyślanego, zgodnego z prawem i zasadami moralnymi korzystania z Internetu oraz podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu zagrożeń w Sieci - cyberprzestępstw oraz hejtu, a także podniesienie świadomości i poszerzenie kompetencji na temat możliwości, które daje młodym ludziom Internet w życiu codziennym (hobby, nauka, akcje charytatywne, rozwój, praca).

projekt ekologiczny zse

Udział uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w projekcie "Have2Oppose"

W dniach 30 sierpnia - 5 września 2021, młodzież z naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowym projekcie, który został zorganizowany przez Fundację Aktywni w Europie z Sosnowca – "Have2Oppose". Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli również udział młodzi ludzie z greckiej organizacji Euphoria z Aten i rumuńskiej szkoły Colegiul National "Mihail Sadoveanu" z Pascani. Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów. Młodzi ludzie zauważyli ogromny problem, którym jest marnowanie i zanieczyszczanie wody, która jest źródłem naszego życia i przetrwania na planecie. Ich zdaniem należy przeciwdziałać negatywnym działaniom, które zmierzają do degradacji środowiska wodnego oraz podnosić świadomość ekologiczną. Celem p cja postaw proekologicznych, zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, w tym wody; wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, związanych z ochroną wody, przeciwdziałaniem nadmiernemu eksploatowaniu i zanieczyszczaniu wody;podniesienie świadomości z zakresu zagrożeń, wynikających z ludzkiej działalności, związanej z nadmierną eksploatacją wody;podniesienie świadomości z zakresu prawidłowych nawyków, które mają na celu dbanie o środowisko wodne