Dąbrowski Zespół Doskonalenia i Wsparcia Nauczycieli

 
 
Dąbrowski Zespół Doskonalenia i Wsparcia Nauczycieli jest to nasz lokalny innowacyjny projekt, który ma wspierać rozwój zawodowy nauczycieli, inicjować różnorodne formy pracy w szkołach i placówkach oświatowych, nawiązywać współpracę edukacyjną między szkołami i wdrażać nowe działania w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań. Uważamy, że zespół odegra ważną rolę w integrowaniu środowiska dąbrowskich pedagogów.

Podczas pracy nad tworzeniem projektu wyłoniono 11 zespołów.

Nasze zespoły:


Zespół do spraw wolontariatu

Zespół psychologiczny i pedagogiki specjalnej


Zespół nauczycieli przedszkoli


Zespół doradztwa zawodowego


Zespół kształcenia zawodowego

Zespół ds. rozwoju nowoczesnych technologii

mezczyzna i ksiazka


Zespół kadry zarządzającej


Zespół ds. współpracy międzynarodowej