Rozmawiali o szkolnych statutach

22 czerwca w budynku Warsztatu Fabryki Pełnej Życia odbyła się Edukawiarenka zorganizowana przez Wydział Oświaty oraz Dąbrowski Zespół Doskonalenia i Wsparcia Nauczycieli. Tematem spotkania była ,,Aktualizacja i zmiany w statutach”.

Pomimo ponad 30 stopniowego upału wydarzenie cieszyło się bardzo dobrą frekwencją. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół razem z nauczycielami zasiadającymi w komisjach regulaminowo – statutowych, a także Bożena Borowiec, wiceprezydent miasta odpowiedzialna m.in. za oświatę. Dzięki Edukawiarence pedagodzy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, dyskutowali o innowacyjnym spojrzeniu na statuty szkolne oraz o tym, czy uczniowie powinni brać czynny udział w procesie tworzenia statutów.