Innowacje w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej

zdjęcie uczniów zwiedzających wystawę

Zadaniem twórczego nauczyciela jest świadome przygotowanie ucznia do aktywnego i kreatywnego udziału w życiu, właściwego pełnienia ról społecznych i samorozwoju. I dlatego, żeby pomóc dziecku w rozwoju myślenia twórczego w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2021/2022 pięć klas edukacji wczesnoszkolnej realizuje w czasie zajęć pozalekcyjnych innowacje pedagogiczne. Autorkami innowacji są Barbara Dybich i Monika Wielińska – innowacja pod hasłem Tu jest nasz dom, Agnieszka Syguła – innowacja Mieszkam w Europie i poznaję języki obce, Adriana Widerska innowacja – Kolorowa muzyka z bum bum rurkami i Kamila Woźniak innowacja – Gdy sztuka puka do klasy. Odpowiadając na potrzeby naszych gości z Ukrainy od marca rozpoczęto z pomocą pani Katarzyny Kościelniak realizację innowacji Po polsku? Razem!

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej biorą również udział w różnych projektach i programach: projekty z Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz własnego autorstwa – projekt pani Patrycji Morawskiej Palcem po mapie. Wszystkie te działania wspierają pracę w zespołach klasowych klasy IA, IC, IIA, IIC i IIIA, w których od tego roku szkolnego wdrożone zostało ocenianie kształtujące.

nauczyciele druga edukawiarenka

II Edukawiarenka - 10.03.2021 ( spotkanie hybrydowe)

W  Warsztacie Fabryki Pełnej Życia odbyła się II Edukawiarenka  Lekcje z OK , czyli wiem, czego i po co się uczę,  w ramach której poruszane były tematy : Teoria inteligencji wielorakich, czyli każde dziecko jest zdolne  oraz  Praca według pedagogiki daltońskiej.

Spotkanie skierowane było do nauczycieli klas  I -III, miało charakter hybrydowy. W Fabryce znajdowały się osoby prowadzące i wraz z nimi 13 nauczycieli zapisanych na formę stacjonarną, w formie on-line uczestniczyły 43 osoby. Organizatorem konferencji był Dąbrowski Zespół Wsparcia i Doskonalenia Nauczycieli.