nauczyciele druga edukawiarenka

II Edukawiarenka - 10.03.2021 ( spotkanie hybrydowe)

W  Warsztacie Fabryki Pełnej Życia odbyła się II Edukawiarenka  Lekcje z OK , czyli wiem, czego i po co się uczę,  w ramach której poruszane były tematy : Teoria inteligencji wielorakich, czyli każde dziecko jest zdolne  oraz  Praca według pedagogiki daltońskiej.

Spotkanie skierowane było do nauczycieli klas  I -III, miało charakter hybrydowy. W Fabryce znajdowały się osoby prowadzące i wraz z nimi 13 nauczycieli zapisanych na formę stacjonarną, w formie on-line uczestniczyły 43 osoby. Organizatorem konferencji był Dąbrowski Zespół Wsparcia i Doskonalenia Nauczycieli.