paszport wolontariusza grafika

Dąbrowski Paszport Wolontariusza

Przedstawiamy nowy projekt miejski skierowany wprost do dąbrowskiej młodzieży. Jest on realizowany przez Urząd Miejski Miasto Dąbrowa Górnicza wraz z Wydziałem Oświaty i Zespołem Doskonalenia i Wsparcia Nauczycieli.

Dąbrowski Paszport Wolontariusza skierowany jest do uczniów dąbrowskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów. 

Paszport to dokument, w którym młodzi ludzie będą mogli dokumentować aktywność związaną z wolontariatem. Na podstawie wpisów w Paszporcie młodzi wolontariusze co roku będą wyróżniani podczas Dąbrowskiej Gali Wolontariusza.

Gromadź punkty za udział w akcjach charytatywnych: miejskich lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich!

Wykaż swoje zaangażowanie, aktywnie uczestnicząc w akcjach wolontaryjnych i w życiu miasta!