nauczyciel z teczka

Aktualne oferty pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orla Białego w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 56 poszukuje do pracy INTENDENTA

Poszukiwany: Intendent  – w wymiarze 1 etatu lub 2 osoby w wymiarze 1/2 etatu każda.

Oferty proszę składać osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: sekretariat@sp16.dg.pl .

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 22 poszukuje do pracy PSYCHOLOGA

Poszukiwany: Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym do działu wczesnej profilaktyki (dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego). W zakresie obowiązków m. in. diagnoza, terapia indywidualna i grupowa. Wspomaganie rodziców i nauczycieli w edukacji i wychowaniu.

Zajęcia profilaktyczne w przydzielonych placówkach przedszkolnych. Zatrudnienie na zastępstwo od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

Wymagane kwalifikacje:

studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kontakt:

tel. 32 262 38 11, e-mail: sekretariat@ppp.dg.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej zatrudni nauczycieli do prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego:– Język polski – 2 godziny tygodniowo– Język niemiecki – 1 godzina co 2 tygodnie– Matematyka – 2 godziny tygodniowo– Geografia – 1,5 godziny tygodniowo– Historia – 1 godzina co 2 tygodnie– Historia i teraźniejszość – 1 godzina co 2 tygodnie– Chemia – 1 godzina co 2 tygodnie– Fizyka – 1 godzina co 2 tygodnieKontakt:  tel. 32 262 69 68, e-mail sekretariat@zssdg.edu.pl