nauczyciel z teczka

Aktualne oferty pracy

Pomoc kuchenna

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej zatrudni pracownika na stanowisku: pomoc kuchenna

w wymiarze czasu pracy ½ etatu.

Oferty należy składać za pośrednictwem adresu: sekretariat@sp10.dg.pl

 

Przedmiot: nauczyciel współorganizujący

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej zatrudni nauczyciela na stanowisku: nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dla ucznia z zespołem Aspergera w wymiarze czasu pracy 20/20, 1 etat.

Oferty należy składać za pośrednictwem adresu: sekretariat@zssdg.edu.pl

 

Przedmiot: psychologia

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 22 poszukuje do pracy psychologów  na pełny etat   w wymiarze 20 godzin tygodniowo od 15.11.2021r. do 31.08.2022 r.

Poszukujemy:

  • Psychologa do działu wczesnej profilaktyki(dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).
  • Dwóch psychologów do działu profilaktyki i pomocy dla uczniów szkół podstawowych.

Wymagane kwalifikacje:

  • Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Jeśli w dyplomie określona jest specjalność powinna to być specjalność związana z udzielaniem pomocy psychologicznej  dzieciom,  młodzieży, rodzicom  i nauczycielom.
  • Przygotowanie pedagogiczne.
  • Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji tyflopedagoga lub specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontakt:  tel. 32 262 – 38 – 11, e-mail poradnia@dabrowa-gornicza.pl

Przedmiot: tyflopedagog​

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 22 poszukuje do pracy pedagoga w specjalności tyflopedagogika od 15.11.2021r. do 31.08.2022r. w wymiarze 20 godz. tygodniowo.

Wymagane kwalifikacje:

Studia drugiego stopnia lub jednolite studia  magisterskie na kierunku pedagogika-opiekuńczo-wychowawcza i studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogicznym innym niż wymieniony wyżej i studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki.

Kontakt:  tel. 32 262 – 38 – 11, e-mail poradnia@dabrowa-gornicza.pl

Przedmiot: fizyka

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej poszukuje do pracy w roku szkolnym 2021/2022 (na zastępstwo od zaraz ) nauczyciela z kwalifikacjami lub studenta (ukończone studia pierwszego stopnia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązuje się do uzyskania przygotowania pedagogicznego), do prowadzenia zajęć z fizyki na pełen etat (20 godz./tydz.) .

Kontakt:  tel. 32 262 – 34 – 80, e-mail lo2@edu.dabrowa-gornicza.pl

Wymagane kwalifikacje:

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) fizyka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści z fizyki, wskazane w podstawie programowej dla fizyki w szkole ponadpodstawowej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż fizyka i studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Przedmiot: biologia

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej poszukuje do pracy w roku szkolnym 2021/2022 (na zastępstwo od zaraz ) nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z biologii na pełen etat (25 godz./tydz.).

Kontakt:  tel. 32 262 – 34 – 80, e-mail lo2@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

Wymagane kwalifikacje:

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) biologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści z biologii, wskazane w podstawie programowej dla biologii w szkole ponadpodstawowej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż biologia i studia podyplomowe w zakresie nauczania biologii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.