kula ziemska z twarzy na ręce

Projekty i programy dostępne dla szkół:

 

Program „Włącz szkołę!”

Dlaczego ,,Włącz szkołę!”? Uczennice i uczniowie zyskują wiedzę o sektorze pozarządowym, rozwijają kompetencje społeczne w zakresie dialogu, dyskusji i argumentacji, dowiadują się, jak w ramach organizacji społecznych mogą realizować swoje pasje i działać zgodnie ze swoimi wartościami.

LINK: https://samorzad.ceo.org.pl/aktualnosci/zglos-sie-rejestracja-do-programu-wlacz-szkole

 

Program „Młodzi w akcji+”

Program „Młodzi w akcji+”, pomaga uczyć młodych ludzi jak zaplanować i przeprowadzić działanie na rzecz swojej klasy, szkoły lub społeczności lokalnej. Podpowiemy krok po kroku jak je zrealizować razem z uczniami i uczennicami w wersji zdalnej lub hybrydowej.

Na czym polega program? W czasie jednego semestru (październik 2021 – marzec 2022) zespoły uczniowskie z całej Polski będą tworzyć własne projekty społeczne. Zespoły mogą skorzystać z zaproponowanych przez organizatorów ścieżek tematycznych lub stworzyć własną koncepcję projektu od A do Z.

LINK: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/

 

Program „Szkoła Demokracji”

Chcesz, żeby Twoja szkoła była bardziej demokratyczna, uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, jak funkcjonuje i angażowali się w jej życie? Zgłoś się do ogólnopolskiego programu „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

LINK: https://samorzad.ceo.org.pl/aktualnosci/zglos-sie-rekrutacja-programu-szkola-demokracji-rok-szkolny-202122-0