nowoczesna grafika mozg

Kampanie społeczne:

fczłowiek przed komputerem a nad nim banknoty

W roku szkolnym 2021/2022 Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi wspólnie z Nauczycielami Przedszkola nr 3 w zespole oraz Dyrektorem,  Nauczycielami oraz Uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej opracowali oraz wdrożyli innowację pedagogiczną metodyczno-programowo-organizacyjną w zakresie preorientacji zawodowej “Dotknę, zobaczę, wybiorę…”. Innowacji towarzyszą słowa Konfucjusza “Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”. Celem innowacji jest:

  • wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami;
  • kształtowanie prawidłowej postawy pracy w danym zawodzie i motywacji do działania;
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci;
  • pobudzanie ogólnej aktywności oraz poszerzanie wiedzy ogólnej;
  • wskazywanie możliwości dokonywania samodzielnych wyborów;
  • kształtowanie właściwych postaw umożliwiających współpracę w zespole;
  • kształtowanie odpowiedzialności za realizację powierzonego zadania;
  • refleksja nad swoimi zainteresowaniami.
  • Opis innowacji:

Innowacja jest realizowana w Przedszkolu nr 3 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy współpracy z Uczniami oraz Nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej. Innowacja planowana jest do końca roku szkolnego 2021/2022 z możliwością kontynuowania w kolejnych latach. Ze względu na pandemię Covid-19 w I semestrze planowane są spotkania on-line przy wykorzystaniu aplikacji MsTeams, natomiast w II semestrze wstępnie planowane są spotkania w trybie stacjonarnym na terenie przedszkola. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w wyznaczonym przez koordynatorów innowacji terminie. Koordynatorem ze stronu przedszkola jest Pani Ewelina Mach, natomiast ze strony ZSE Pani Beata Kijak. Koordynator przedszkola po ustaleniu terminu, planuje w kalendarzu spotkanie i wysyła link do spotkania do koordynatora ZSE. Uczniowie ZSE przygotowują krótki filmik na temat wyznaczonego zawodu (jeden zawód jeden miesiąc), jak również przygotowują spotkanie, podczas, którego zaprezentują nagranie i w trybie online skomunikują się z przedszkolakami. Czas spotkania z dziećmi nie powinien przekroczyć 45 minut ze względu na ich możliwości percepcyjne. Po każdym spotkaniu wychowawcy poszczególnych grup zgodnie z założeniami pedagogiki daltońskiej przygotują karty pracy (np. jedną w tygodniu) z zakresu omawianego zawodu, kącik tematyczny, jak również kącik, w którym przedszkolak wykona samodzielnie pracę według instrukcji w nawiązaniu do omawianego zawodu. Na koniec każdego miesiąca każda grupa przedszkolna podsumowuje omawiane treści w dowolny sposób np..: dyskusja, scenka, wykonanie plakatu i inne. 

Obszary współpracy w zawodzie: kucharza, fryzjera, logistyka, ekonomii, turystyki, hotelarstwa.

ZSE w Dąbrowie Górniczej                                                    ZSnr4 w Dąbrowie Górniczej

mgr Tomasz Woźniak                                                            dr Elżbieta Pełka

mgr Beata Kijak                                                                             mgr Ewelina Mach

                                                                                                  mgr Anna Ryś

                                                                                               mgr Żanna Sikorska

 

logo kampanii o przemocy

Kampania przeciw przemocy w rodzinie „NIE JESTEŚ SAM. DOŚWIADCZASZ – WIDZISZ – REAGUJ!”

W dniach 25 listopada - 10 grudnia 2021 r. przeprowadzana jest kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą „NIE JESTEŚ SAM. DOŚWIADCZASZ – WIDZISZ – REAGUJ!”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej dla braku akceptacji przemocy w rodzinie oraz rozpowszechnienie informacji o możliwości uzyskania pomocy na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Kampania wpisuje się w ogólnopolską kampanię „16 Dni Bez Przemocy”. Podczas realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami wykorzystać można załączony scenariusz zajęć.

Kreatywne lekcje:

logo siec organizacji spolecznych

Ludzie na granicy. Jak o tym rozmawiać i uczyć? Propozycje materiałów i linków dla nauczycielek i nauczycieli

Szkoła to dobre miejsce do rozmowy o ludziach, którzy szukają bezpieczeństwa i lepszego życia oraz naszych reakcjach na to, co ich spotyka...

obrazek do lekcji historii dzwieki wojny

"Dźwięki wojny" - lekcja historii w klasie VIII

Wielu nauczycieli zastanawia się w jaki sposób pobudzić kreatywność młodych ludzi. Jak zaangażować ich w zajęcia? Moją odpowiedź to PROJEKT! O jego zaletach nie trzeba przekonywać… Współpraca, twórcze rozwiązywanie problemów, kompetencje cyfrowe itd. itd. Dlatego proponuję WebQuest z historii dla klasy 8. pt. „Dźwięki wojny” – sprawdził się doskonale w nauczaniu stacjonarnym i edukacji zdalnej, a przede wszystkim spodobał się moim uczniom i uczennicom.
Patrycja Kopcińska ZS nr 4