Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta - sesja inauguracyjna

Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowa Górnicza jest tworzona przez grupę zaangażowanych społecznie, młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych w szkołach które są odpowiednikami okręgów w Radzie Miasta. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowi radni to osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych, lub takie które zakończyły już szkołę średnią ale zostały wybrane podczas odbywania nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

Prezydium MRM:

Radni MRM:

Działalność MRM: